Industrielektriker

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Upplägg

Distans/Delvis på plats i Luleå
65 veckor vid heltidsstudier
Gymnasial
1300
Svenska

Om yrket

I utbildningen ingår grundläggande kunskap i att installera, montera, kontrollera, underhålla och reparera el- och automatikutrustningar. Eleven lär sig att tekniskt beskriva installationen och dokumentera den och även grundläggande erfarenhet av hantering och programmering för PCL-system (styrsystem för automation).
Utbildningen genomsyras av ett stort fokus på säkerhet, riskbedömningar och en god arbetsmiljö. En industrielektriker blir en viktig nyckelperson för att se till att produktionsprocessen fungerar som den ska.

Ansökan

4/9 -23, 13/11 -23
Alltid sökbar
Alla våra utbildningar inom Komvux och Yrkeshögskola är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande. Matematik 1a/b/c eller Ma A. Har du förkunskaper inom yrket har du möjlighet att tillgodoräkna dig de kunskaperna och därmed korta utbildningstiden.

Efter utbildningen - vanliga jobb

  • Skåpmontör
  • El- och Instrumentmontör
  • Automationselektriker

Studera vidare

Kurslista

KursnamnKurspoäng
Praktisk ellära100
Elektromekanik100
Människan i industrin 100
Mekatronik100
Mekatronik 2100
Elmotorstyrning100
Elmätteknik100
Elkraftteknik100
Mät- och styrteknik100
Kommunikationsnät100
Elinstallationer200
Programmerbara styrsystem100

Övrigt

Kostnader för litteratur, arbetskläder etc. bekostas av eleven.
Andra utbildningar
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. De ska ha kunskaper om bland annat styr- och reglerteknik för att kunna sköta värmepumpar, värmeväxlare och annan teknisk utrustning. De ska också ha kunskap om energieffektivisering och driftoptimering av olika system. I yrket kommer man ofta i kontakt med både kunder, hyresgäster och andra entreprenörer.
CNC-operatör
CNC – operatören arbetar vid en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Du tillverkar främst detaljer av metall inom verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM – underlag. Programmering kan ske av speciella tekniker men oftast av operatören själv.
Betongarbetare
Betongarbetarens uppgifter är bl.a. att armera och gjuta betongkonstruktioner som tillexempel husgrunder, golv och broar. Yrket utövas till största delen utomhus, vilket passar dig som tycker om att vara ute och gillar ett rörligt jobb.
7830
En utbildning för dig som vill arbeta inom alla typer av kök. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om allt från olika matlagningsmetoder till vackra uppläggningar. Du får också kunskap om maskin och verktygshantering samt lära dig att arbeta med olika råvaror på ett professionellt sätt.