Vuxenutbildning för industrielektriker i Boden

Foto Mats Engfors/Fotographic

Nu skalar de kommunala vuxenutbildningarna i södra Norrbotten upp för att möta kompetensbehoven vid nyetableringar men även hos befintliga industrier. Först ut på Lärcentrum i Boden är en gymnasial utbildning till industrielektriker med start i höst.

Den nya industrialiseringsvågen i Norrbotten har stora behov av nya medarbetare. Den största efterfrågan är personal med yrkesutbildningar på gymnasial nivå. De kommunala Vuxenutbildningarna startar därför en rad nya yrkesutbildningar för vuxna för att anpassa utbudet mot behoven.  Utbildningsnivån är gymnasial, men sker inom ramen för komvux tillsammans med övriga kommuner i femkanten (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix). 

I vuxenutbildningarna varvas teoretiska och praktiska studier med arbetsplatsförlagt lärande hos ett företag i branschen. Lektionerna genomförs i Luleå. Praktiken kan genomföras på ett företag på hemorten. 

Den första utbildningen till industrielektriker startar i september och är öppen för ansökan redan nu. Antagning sker löpande och utbildningen är 65 veckor lång vid heltidsstudier. 

Industrielektrikern installerar och monterar elektrisk utrustning och kontrollerar, underhåller och reparerar el- och automatikutrustningar. De arbetar med både hög- och lågspänning och kan antingen vara anställda i ett industriföretag eller i ett installationsföretag och utföra uppdrag på olika industrier.

Stort behov av industrielektriker

Den som har intresse av ett serviceinriktat yrke med programmerbara system såväl som hantverksmässiga moment och tycker om att arbeta med problemlösning, har en mycket god arbetsmarknad som industrielektriker i hela länet. Bristen på elektriker är generellt stor i länet och specialistkompetens mot industri är mycket efterfrågad, inte minst på H2 Green Steel. 

Philip Alsén, rekryteringsansvarig på H2 Green Steel som etablerar sig i Boden säger:

– Från 2024 och under flera år framöver kommer vi ha ett stort behov av att rekrytera industrielektriker till vår anläggning i Boden. Förutom att få jobba på det som kommer att vara världens mest moderna stålverk är detta också en möjlighet för de som vill jobba med ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna som bidrar stort till den gröna omställningen.

Fler utbildningar

Fler yrkesutbildningar riktade mot det kommande behovet i länet i allmänhet och Boden i synnerhet, är under planering. H2 Green Steels anläggning på Boden Industrial Park uppskattas ha cirka 2000 anställda inom olika yrkeskategorier till år 2030. 

– Det är glädjande att vi kommer igång med utbildningar som motsvarar alla de behov som vi ser. Det är också direkt nödvändigt att alla utbildningsanordnare försöker hitta möjligheter till att bidra till den positiva utveckling som nu sker i Norrbotten, både i det korta perspektivet där vuxenutbildningen och externa aktörer blir de viktigaste spelarna, samt även gymnasieskolan som kan bidra i det lite längre perspektivet, säger Bert-Olov Ström, skolchef i Bodens kommun.

Foto: Mats Engfors, Fotographic

Relaterat innehåll

Mission impossible?

Unbyns gamla missionshus har fått kärlek och nytt liv. Här har paret Lisa Tingstad Solsona och Sebastian Nyberg skapat 300 kvadrat drömhus, bara 20 minuter

Läs mer »