Trångfors förskola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Trångfors förskola är belägen 6 km från Bodens centrum, i byn Trångfors.  Förskolan består av två portaler, Sörgården och Mellangården, två fristående hus bredvid varandra på samma gård.

Vi har en småbarnsgrupp 1-2 åringar på Sörgården och 3-5 åringar på Mellangården.  Vi jobbar integrerat och har öppningar och stängningar gemensamt.

  • Vi erbjuder pedagogisk verksamhet som utgår från vårt styrdokument Lpfö.
  • Vi arbetar efter kommunens mål och riktlinjer. 
  • Vi vill stimulera barnens nyfikenhet och förståelse för detta i vårt dagliga arbete både ute och inne.
  • Vi tar tillvara på barns egna erfarenheter och deras nyfikenhet att lära.
  • Förskolan ger möjlighet till skapande verksamhet för barnen.
  • Förskolan har pedagogiska leksaker, material och miljöer som stimulerar barns lek och utveckling.
  • Barnen umgås och leker mellan avdelningarna i en lärande miljö med sina vänner.
  • Vi ger barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö.
  • Utevistelse varje dag är ett måste hos oss.

Vi erbjuder hemlagad mat i eget kök på båda avdelningarna

Relaterat innehåll
Ansökan till förskola
Vad gäller vid ansökning till förskola Bodens kommun garanterar plats vid förskola i kommunen förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast fyra månader innan önskat datum för placering. Vård…
OB-barnomsorg
Anmälan om behov När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte han…