Work in Boden

Work in Boden

In Boden, there are plenty of job opportunities. Unemployment here is among the lowest in the country and for those with an education, it is generally easy to find a job in Boden.

For many years now, more people have moved from Norrbotten than those who have moved here. This means that there is an increased demand for labor in most occupations. Recruitment needs exist in almost all industries, such as health and care, teaching professions, computer / IT, construction & civil engineering (construction workers, supervisors, engineers), transport professions and industrial manufacturing. In order to secure the supply of skills in the future, it is very important that more people move here. 

Work throughout the region

With H2 Green Steel’s planned production facility for green steel, there is a great need for recruitment in the coming years. Linked to the industry’s climate change in Norrbotten and Västerbotten, the employment service reckons that labor will initially be needed in, for example, land and construction, construction workers and specialist. When the operations are to be commissioned, it also includes engineers, process operators and process technicians.

– We believe that the steelworks workers of the future are some kind of mixture of an operator and a data scientist. In each process step, we will measure exactly what is happening, we will run a lot of analytics and you will want and need to understand that as a steelworks operator. I think we are seeing a new era for the type of work that will be really cool, says Olov Hernell, digital manager at H2 Green Steel.

There is a great need for getting people to move here. The factory is expected to employ 1,500 people when the factory is completed. When indirect jobs are also counted, the major investment is expected to provide up to 10,000 new jobs in many different industries. It can be about everything from housing construction, infrastructure, schools and education to trade, culture and leisure.

The biggest industrial giants that are currently driving the green transition in northern Sweden are all involved in the T25 skills supply project. They have created the joint recruitment platform MindDig where you can both find vacancies and find out more about life in Boden, or in Sweden, for those who come from other countries.

You can read more about the green industrial and social change, about new jobs and about skills supply here: The smart green | BODENXT .

The jobs are in the north!

Sävast is Boden’s fastest growing area and it is noticeable not least at Mårängskolan which is starting to get too crowded. Therefore, Måräng is the first to receive an update when we now review the municipality’s primary schools. We started the construction in 2021 of a new school building on two floors with, among other things, a classroom, dining room and gymnasium. The building will be a complement to the current premises, which will also be renovated.

Growing businesses

We have a business community that is growing and Norrbotten’s best business climate. Our entrepreneurs are very satisfied with the municipality’s support and our work towards the business community. In Boden, there are five designated priority growth areas where we see particularly great potential. These are electricity-intensive industries, creative and cultural industries (which include game development), environmental technology, horse industry and trade and the hospitality industry.

There are good opportunities here both for you who see a future as an employee at a company and you who want to start or move your business to Boden.

Shared labor market

Thanks to the proximity between Boden and Luleå, the two towns have a shared labor market and many commute across the municipal borders. This means even more jobs to choose from for you who are considering moving to Boden.

Balance between work and leisure

What new Boden residents usually appreciate most about living and working in Boden is the balance you get between work and leisure. It is close to work, school, the grocery store and everything else that is important, so here you do not have to spend time commuting. It is usually no more than a quarter of an hour to go to work and there is a well-functioning public transport both within Boden and to Luleå and nice walking and cycling paths and in the winters they are well suited for kicks. And by the way, did you know that the buses in Boden are powered by biogas that is extracted from Boden’s food waste?

The broadband network is well developed and there are therefore good opportunities to work remotely. Another expansion project is now underway where even more villages in the municipality will receive fiber network.

Work at Boden municipality

In addition to the business community, Boden has a strong public sector where Boden municipality is a large employer. To work in the municipality of Boden is to be close to the changing everyday life of the people of Boden. This means opportunities and challenges where the way forward can be the courage to dare to try. We have a strong dare to try culture where the support from competent colleagues and managers are close. Here you get a great deal of trust in a fantastic environment and the opportunity to develop yourself and others.

The municipality of Boden offers many different jobs in challenging and exciting professional areas, all of which aim to develop the municipality of Boden. We have about 2,500 employees and in the next few years will need many new employees in all our operations.

The Armed Forces is growing in Boden

The Armed Forces is part of the city’s green DNA and thanks to the latest defense policy decision, the operations in Boden are now growing significantly. The Armed Forces will need to recruit both military and civilian personnel in Boden in the coming years.

Job openings at Boden municipality

 • Verksamhetschef äldreboende

  Som verksamhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och tillsammans med socialchefen verkar du i gränssnittet mellan politiker och medarbetare. I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar. Ditt främsta uppdrag är att tillsammans med andra chefer utveckla en äldreomsorg som präglas av en flexibel och anpassningsbar organisation med stor förändringsberedskap inför framtiden. Du kommer att leda ett strategiskt förändringsarbete genom andra chefer, omvandla […]

 • Trygghetsresurs till Brönjaskolan

  Du kommer att arbeta tillsammans med vår trygghetssamordnare för att se till att våra elever trivs och känner trygghet på skolan. Din viktigaste arbetsuppgift är att vara en god förebild som är tillgänglig för och skapar goda samtal med våra ungdomar. Vi erbjuder dig en utvecklande miljö. Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetar aktivt med skolutveckling inom olika områden.

 • Korttidsvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent, Personlig assistent eller Aspirant. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten […]

 • Sjuksköterska till Erikslundens demensboende

  Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. […]

 • Jurist socialrätt

  Dina arbetsuppgifter i huvudsak: Du kommer att arbeta förvaltningsövergripande. Som jurist inom socialrätt kommer du att ha rollen som rättsligt stöd till förvaltningens verksamheter och ledning. Arbetet innebär b l a att besvara remisser där kommunen varit remissinstans, hålla i informations- och utbildningsinsatser vid lagändringar eller ny praxis för förvaltningen och även nämndsledamöter. Du kommer att delta på planeringsdagar och yrkesträffar vid önskemål. I […]

 • Lärare i Matematik och Naturorienterande ämnen/teknik Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i Ma/No/Tk i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Undersköterskor, utb vårdbiträden och aspiranter vård o omsorg hemtjänst

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Barnskötare/Förskollärare till Fagernäs förskola

  Vi söker dig som vill vara med och driva förskolans utveckling framåt tillsammans med rektor och övriga medarbetare. Som sökande är du väl insatt i förskolans läroplan och arbetar för att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. Du är flexibel och trygg i din yrkesroll samt beredd att ta ansvar och initiativ.

 • Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Som […]

 • Personlig assistent

  Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Det är schemalagd arbetstid - dag, kväll och helg.

 • Anläggningsarbetare

  Du kommer att ingå i ett team som sköter drift och underhåll av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Arbetsgruppen består av en produktionsledare, förrådsansvarig och fyra anläggare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Genomförande och uppföljning av läcksökning samt åtgärda läckor. • Rondering av vattenledningsnät • Delaktig i GPS-inmätning samt TV-inspektion • Genomföra och följa upp spolprogram för vatten-, spill- och […]

 • Socialsekreterare inriktning vuxna i familjer med beroende/ohälsa

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Denna […]

 • Förrådsansvarig

  Vi söker en person som kan ta ansvar för VA förråd och lagersortiment. Förrådet består idag av olika rördelar, kopplingar, vattenmätare och andra reservdelar till både vatten- och avloppsteknik. I rollen som förrådsansvarig ingår att hålla ordning och reda i förrådet, beställa nya artiklar, kontrollera och serva artiklar som finns för uthyrning, kontrollera fakturor, sköta försändelser och mottagning av gods, vara ett stöd när det gäller frågor om material eller val av […]

 • Lärare i Matematik och NO samt teknik Stureskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i matematik, teknik och naturorienterande ämnen i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Som lärare hos oss har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Medarbetare till ett nattärende för ett barn

  Flickan behöver övervakning nattetid. Viktigt är också att du är barnkär, gillar att engagera dig i barnet och kan bjuda på dig själv.

 • Enhetschef, Fysisk planering

  Som enhetschef ansvarar du och följer upp den löpande verksamheten avseende kvalitetsmål, lagar-, föreskrifter och rutiner, resurs -och kompetensförsörjningen samt verksamhetsutveckling. Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten. Som chef och ledare hanterar du relationer, skapar och levererar resultat, förhåller dig till ramar, regler och verkar för att hålla enhetens budget. Din vardag handlar mycket om det goda mötet, kommunikation och dialog med […]

 • Undersköterska eller utb vårdbiträde Ågårdens äldreboende Ågården demens

  Vård och omsorg om personer som är i behov av stöd och hjälp med sin personliga omsorg, så som ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering samt hjälp att förgylla personens vardag. . Medicinska arbetsuppgifter förekommer och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Vi arbetar i team, legitimerade, omvårdnadspersonal och enhetschef och alla arbetar med individens behov i centrum. Vi söker två personer som skall arbeta som […]

 • Förvaltningsledare

  Som förvaltningsledare arbetar du nära verksamheten med att förvalta och utveckla verksamhetsstöd, systemstöd, processer, dokumentation, rutiner och anvisningar kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Förvaltningsledaren agerar även stöd och rådgivare till informationssäkerhetssamordnare, säkerhetshandläggare och systemspecialister i kommunen kring frågor om kommunens förvaltningsobjekt. Som förvaltningsledare har du även kontakter med kommunens leverantörer av […]

 • IT-specialist

  IT-specialisten arbetar med systemadministration, dokumentation, rutiner och anvisningar i IT-enhetens interna system. IT-specialisten arbetar nära verksamheten för att fånga upp eventuella problem och frågeställningar som ligger till grund för behovet av IT-stöd i verksamheten. I rollen agerar du även rådgivare till kommunens medarbetare och hanterar bland annat beställningar och avrop av IT-utrustning från avtalsleverantörer. Du kommer att delta i olika typer av projekt, […]

 • Sommarvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer […]

 • Korttidsvikarier till Nattpatrullen

  Arbetsuppgifter är främst tillsyn och omvårdnad. Arbetspass på Trygghetsboende ingår och inför det krävs brandutbildning som arbetsgivaren ordnar. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Korttidsvikarier till Personlig assistans

  Som personlig assistent jobbar du nära brukaren i dennes hem. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov brukaren har. Det kan vara hjälp med allt från personlig hygien och omvårdnad till att följa med brukaren på olika aktiviteter. Arbetstiden är schemalagd dag, kvällar, nätter och helger.

 • Korttidsvikarier Arbetsterapeut till Hemsjukvården

  I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för yrkesrollen, aktivitetsbedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, handledning för vård- och hemtjänstpersonal. I Hemsjukvården jobbar du främst med brukare i ordinärt boende.

 • Kontaktpersoner till Boende och stöd

  Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens och du ersätts med ett arvode för din insats.