Jobba i Boden

Jobba i Boden

I Boden finns det gott om arbetsmöjligheter. Arbetslösheten här är bland de lägsta i landet och för dig som har en utbildning är det generellt enkelt att få jobba i Boden.

Sedan många år tillbaka är det fler som flyttat från Norrbotten än de som flyttat hit. Det innebär att det finns en ökad efterfrågan på arbetskraft inom de flesta yrken. Rekryteringsbehov finns så gott som i alla branscher, exempelvis vård och omsorg, undervisningsyrken, data/IT, bygg- & anläggning (byggnadsarbetare, arbetsledare, ingenjörer), transportyrken och industriell tillverkning. För att säkra kompetensförsörjningen framöver är det väldigt viktigt att fler flyttar hit. 

Jobba i hela regionen 

I och med H2 Green Steels planerade produktionsanläggning för grönt stål finns det stora rekryteringsbehov de närmaste åren. Kopplat till industrins klimatomställning i Norr- och Västerbotten räknar arbetsförmedlingen med att det inledningsvis behövs arbetskraft inom exempelvis mark- och anläggning, bygg och specialmontörer. När verksamheterna ska driftsättas handlar det även om bland annat ingenjörer, processoperatörer och processtekniker.

– Vi tror att framtidens stålverksarbetare är någon sorts blandning av en operatör och en data scientist. I varje processteg så kommer vi att mäta exakt vad som händer, vi kommer att köra väldigt mycket analytics och det kommer man vilja och behöva förstå som stålverksoperatör. Jag tror att vi ser en ny vår för den typen av arbeten som kommer att bli grymt coola, säger Olov Hernell, digitalchef vid H2 Green Steel.

Här finns ett stort behov av inflyttning. I fabriken förväntas 1 500 personer arbeta när fabriken är färdigbyggd. När även indirekta arbetstillfällen räknas förväntas storsatsningen ge upp till 10 000 nya jobb i många olika branscher. Det kan handla om allt från bostadsbyggande, infrastruktur, skolor och undervisning till handel, kultur och fritid.

De största industrijättarna som just nu driver den gröna omställningen i norra Sverige är alla delaktiga i kompetensförsörjningsprojektet T25. De har skapat den gemensamma rekryteringsplattformen MindDig där du både kan hitta lediga tjänster och ta reda på mer om livet i Boden, eller i Sverige, för de som kommer från andra länder.

Du kan läsa mer om den gröna industri- och samhällsomställningen, om nya jobb och om kompetensförsörjning här: Det smarta gröna | BODENXT.

Jobben finns i norr!

Sävast är Bodens snabbast växande område och det märks inte minst på Mårängskolan som börjar bli för trång. Därför är Måräng först ut att få en uppdatering när vi nu ser över kommunens grundskolor. Vi påbörjade byggnationen 2021 av en ny skolbyggnad i två våningar med bland annat klassrum, matsal och gymnastikhall. Byggnaden blir ett komplement till nuvarande lokaler, som också kommer att renoveras.

Växande näringsliv 

Vi har ett näringsliv i stark tillväxt och Norrbottens bästa företagsklimat. Våra företagare är väldigt nöjda med kommunens stöd och myndighetsutövande gentemot näringslivet. I Boden finns fem utpekade prioriterade tillväxtområden där vi ser särskilt stor potential. Dessa är elintensiva näringar, kreativa och kulturella näringar (som innefattar bland annat spelutveckling), miljöteknik, hästnäring samt handel och besöksnäring.  

Här finns goda möjligheter både för dig som ser en framtid som anställd på ett företag och du som vill starta eller flytta din verksamhet till Boden. 

Gemensam arbetsmarknad 

Tack vare närheten mellan Boden och Luleå har de två orterna som en gemensam arbetsmarknad och det är många som pendlar över kommungränsen. Det innebär ännu fler jobb att välja mellan för dig som funderar på att flytta till Boden.

Balans mellan arbete och fritid 

Det som nya bodensare brukar uppskatta mest med att bo och arbeta i Boden är balansen man får mellan arbete och fritid. Det är nära till jobbet, skolan, mataffären och allt annat som är viktigt, så här behöver du inte lägga tid på pendling. Det oftast inte mer än en kvart att åka till jobbet och det finns en välfungerande kollektivtrafik både inom Boden och till Luleå och fina gång- och cykelvägar som om vintrarna lämpar sig väl för spark. Och visste du förresten att bussarna i Boden drivs av biogas som utvinns från bodensarnas matavfall? 

Bredbandsnätet är väl utbyggt och det finns därför goda möjligheter att arbeta på distans. Nu pågår ytterligare ett utbyggnadsprojekt där ännu fler byar i kommunen ska få bredband.

Jobba på Bodens kommun 

Förutom näringslivet har Boden en stark offentlig sektor där Bodens kommun är en stor arbetsgivare. Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra. 

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter. 

 

Försvarsmakten växer i Boden 

Försvarsmakten är en del av stadens gröna DNA tack vare det senaste försvarspolitiska beslutet växer nu verksamheten i Boden ordentligt. Försvarsmakten kommer att behöva rekrytera både militär och civil personal i Boden de närmaste åren.

Lediga jobb hos Bodens kommun

 • Verksamhetschef äldreboende

  Som verksamhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och tillsammans med socialchefen verkar du i gränssnittet mellan politiker och medarbetare. I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar. Ditt främsta uppdrag är att tillsammans med andra chefer utveckla en äldreomsorg som präglas av en flexibel och anpassningsbar organisation med stor förändringsberedskap inför framtiden. Du kommer att leda ett strategiskt förändringsarbete genom andra chefer, omvandla […]

 • Trygghetsresurs till Brönjaskolan

  Du kommer att arbeta tillsammans med vår trygghetssamordnare för att se till att våra elever trivs och känner trygghet på skolan. Din viktigaste arbetsuppgift är att vara en god förebild som är tillgänglig för och skapar goda samtal med våra ungdomar. Vi erbjuder dig en utvecklande miljö. Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetar aktivt med skolutveckling inom olika områden.

 • Korttidsvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent, Personlig assistent eller Aspirant. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten […]

 • Jurist socialrätt

  Dina arbetsuppgifter i huvudsak: Du kommer att arbeta förvaltningsövergripande. Som jurist inom socialrätt kommer du att ha rollen som rättsligt stöd till förvaltningens verksamheter och ledning. Arbetet innebär b l a att besvara remisser där kommunen varit remissinstans, hålla i informations- och utbildningsinsatser vid lagändringar eller ny praxis för förvaltningen och även nämndsledamöter. Du kommer att delta på planeringsdagar och yrkesträffar vid önskemål. I […]

 • Sjuksköterska till Erikslundens demensboende

  Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. […]

 • Lärare i Matematik och Naturorienterande ämnen/teknik Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i Ma/No/Tk i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Undersköterskor, utb vårdbiträden och aspiranter vård o omsorg hemtjänst

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Barnskötare/Förskollärare till Fagernäs förskola

  Vi söker dig som vill vara med och driva förskolans utveckling framåt tillsammans med rektor och övriga medarbetare. Som sökande är du väl insatt i förskolans läroplan och arbetar för att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. Du är flexibel och trygg i din yrkesroll samt beredd att ta ansvar och initiativ.

 • Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Som […]

 • Personlig assistent

  Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Det är schemalagd arbetstid - dag, kväll och helg.

 • Anläggningsarbetare

  Du kommer att ingå i ett team som sköter drift och underhåll av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Arbetsgruppen består av en produktionsledare, förrådsansvarig och fyra anläggare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Genomförande och uppföljning av läcksökning samt åtgärda läckor. • Rondering av vattenledningsnät • Delaktig i GPS-inmätning samt TV-inspektion • Genomföra och följa upp spolprogram för vatten-, spill- och […]

 • Socialsekreterare inriktning vuxna i familjer med beroende/ohälsa

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Denna […]

 • Förrådsansvarig

  Vi söker en person som kan ta ansvar för VA förråd och lagersortiment. Förrådet består idag av olika rördelar, kopplingar, vattenmätare och andra reservdelar till både vatten- och avloppsteknik. I rollen som förrådsansvarig ingår att hålla ordning och reda i förrådet, beställa nya artiklar, kontrollera och serva artiklar som finns för uthyrning, kontrollera fakturor, sköta försändelser och mottagning av gods, vara ett stöd när det gäller frågor om material eller val av […]

 • Verksamhetscontroller

  Med anledning av att vår Verksamhetscontroller går vidare till annat arbete söker vi nu dennes ersättare. Tjänsten är placerad på Samhällsbyggnadsförvaltningen under enheten Stab & stöd. Vill du vara delaktig i vårt kreativa och glada team med många olika kompetenser är du välkommen att söka tjänsten! I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med verksamhetsutveckling gentemot Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I samverkan leda och genomföra analyser och […]

 • Lärare i Matematik och NO samt teknik Stureskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i matematik, teknik och naturorienterande ämnen i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Som lärare hos oss har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Medarbetare till ett nattärende för ett barn

  Flickan behöver övervakning nattetid. Viktigt är också att du är barnkär, gillar att engagera dig i barnet och kan bjuda på dig själv.

 • Enhetschef, Fysisk planering

  Som enhetschef ansvarar du och följer upp den löpande verksamheten avseende kvalitetsmål, lagar-, föreskrifter och rutiner, resurs -och kompetensförsörjningen samt verksamhetsutveckling. Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten. Som chef och ledare hanterar du relationer, skapar och levererar resultat, förhåller dig till ramar, regler och verkar för att hålla enhetens budget. Din vardag handlar mycket om det goda mötet, kommunikation och dialog med […]

 • Undersköterska eller utb vårdbiträde Ågårdens äldreboende Ågården demens

  Vård och omsorg om personer som är i behov av stöd och hjälp med sin personliga omsorg, så som ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering samt hjälp att förgylla personens vardag. . Medicinska arbetsuppgifter förekommer och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Vi arbetar i team, legitimerade, omvårdnadspersonal och enhetschef och alla arbetar med individens behov i centrum. Vi söker två personer som skall arbeta som […]

 • Förvaltningsledare

  Som förvaltningsledare arbetar du nära verksamheten med att förvalta och utveckla verksamhetsstöd, systemstöd, processer, dokumentation, rutiner och anvisningar kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Förvaltningsledaren agerar även stöd och rådgivare till informationssäkerhetssamordnare, säkerhetshandläggare och systemspecialister i kommunen kring frågor om kommunens förvaltningsobjekt. Som förvaltningsledare har du även kontakter med kommunens leverantörer av […]

 • IT-specialist

  IT-specialisten arbetar med systemadministration, dokumentation, rutiner och anvisningar i IT-enhetens interna system. IT-specialisten arbetar nära verksamheten för att fånga upp eventuella problem och frågeställningar som ligger till grund för behovet av IT-stöd i verksamheten. I rollen agerar du även rådgivare till kommunens medarbetare och hanterar bland annat beställningar och avrop av IT-utrustning från avtalsleverantörer. Du kommer att delta i olika typer av projekt, […]

 • Sommarvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer […]

 • Korttidsvikarier till Nattpatrullen

  Arbetsuppgifter är främst tillsyn och omvårdnad. Arbetspass på Trygghetsboende ingår och inför det krävs brandutbildning som arbetsgivaren ordnar. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Korttidsvikarier till Personlig assistans

  Som personlig assistent jobbar du nära brukaren i dennes hem. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov brukaren har. Det kan vara hjälp med allt från personlig hygien och omvårdnad till att följa med brukaren på olika aktiviteter. Arbetstiden är schemalagd dag, kvällar, nätter och helger.

 • Korttidsvikarier Arbetsterapeut till Hemsjukvården

  I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för yrkesrollen, aktivitetsbedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, handledning för vård- och hemtjänstpersonal. I Hemsjukvården jobbar du främst med brukare i ordinärt boende.

 • Kontaktpersoner till Boende och stöd

  Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens och du ersätts med ett arvode för din insats.