Förskolor i kreativa och naturnära miljöer

Förskolor i kreativa och naturnära miljöer

I Boden satsar vi på våra yngsta medborgare. Fram till 2025 lägger vi 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor. Det är en satsning som saknar motstycke i vår tid i Norrbotten. I Boden finns det även gott om fria alternativ som också möjliggör för förskolor närmare hemmet.

Boden är en stad som präglas av en stark gemenskap och en vilja att skapa en bättre framtid för alla invånare. Förskolorna i Boden är inget undantag, och här finns det en särskild känsla av engagemang och omsorg för barnens välbefinnande och utveckling.

Förskolorna i Boden har en unik fördel av att vara belägna i en stad som värnar om miljön och hållbarheten. Genom att använda ekologiska och hållbara material i sin verksamhet, kan förskolorna visa att de tar ansvar för barnens framtid och planetens hälsa. Detta ger en extra dimension till verksamheten, där barnen också lär sig om vikten av att ta hand om naturen och respektera dess gränser.

Pedagogerna på Bodens förskolor är engagerade i sitt arbete. De ser varje barn som en individ med unika behov och förutsättningar, och skapar en trygg och stimulerande miljö där varje barn kan få utveckla sin fulla potential. Genom att använda moderna undervisningsmetoder och verktyg, kan pedagogerna ge barnen en bred kunskapsbas och stärka deras självförtroende och självkänsla.

Föräldrarna i Boden är också en viktig del av förskolans arbete. Genom ett nära samarbete mellan föräldrar och pedagoger kan man skapa en stark gemenskap som stöttar barnen i deras utveckling. Detta skapar också en möjlighet för föräldrarna att vara delaktiga i sitt barns utbildning, och att få en djupare förståelse för deras behov och utmaningar.

Förskolorna i Boden är en viktig del av stadens framtid. Genom att ge barnen en trygg och stimulerande miljö, och genom att lära dem om vikten av hållbarhet och gemenskap, kan Bodens förskolor skapa en bättre framtid för alla invånare i staden.

Nybyggnation

Totalt satsar utbildningsförvaltningen nu cirka 250 miljoner på att bygga fyra nya förskolor, vilket är den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga i Bodens kommun. Björkdungen stod klar 2019. Lunda förskola stod klar 2021.

Älvskolan
Älvskolan i Gunnarsbyn är en trivsam skola som ligger vackert belägen vid Råne Älvdal, ca 4 mil från Boden. Välkommen till den lilla byaskolan med de stora möjligheterna! Du finner naturen …
Björkdungens förskola
Björkdungens förskola är centralt belägen med närhet till staden, och har totalt sex portaler. Förskolan är nyrenoverad - både inomhus och utomhus. Kommunens OB-barnomsorg finns också här på Björkdung…
Bredåkers förskola 
Bredåkers förskola ligger bredvid Lule älv i Södra Bredåker, ca 20 km nordväst om Boden. Förskolan har tre avdelningar Skogen, Älven och Gläntan, med 17 st platser på varje avdelning för barn i åldern…
Brönjaskolan
Brönjaskolan är en 7-9 grundskola, belägen i Sävast, ca 8 km från Bodens centrum och 29 km från Luleå. Vi har en god utemiljö med basketplan, fotbollsplan och idrottshall samt skogen in på knutar…
Fagernäs förskola
Fagernäs förskola ligger ca 2 km från centrala Boden och har nära till skog och bussförbindelser. Här finns en gemensam gård med ett stort grönområde med träd och buskar. Här finns lekställningar, san…
Fagernäs skola
Fagernäs skola är en grundskola med ca 160 elever från förskoleklass upp till år 6. Skolan, som byggdes 1953, ligger ungefär 2 km från Bodens centrum.   I huvudbyggnaden finns klassrum, g…
Förskolan Barncompaniet
Vi är en fristående förskola som idag har 80 barn inskrivna i åldrarna 1-5år. Vi har delat upp barnen på olika Arenor, Arena Luft för våra 1-åringar, Arena Vatten för våra 2-åringar, Arena Jord för vå…
Förskolan Fröet
Förskolan Fröet drivs av Pingstförsamlingen i Boden och har en avdelning med max 20 platser i åldern 1-6 år. Vi finns på Erikslund, Aspgatan 8. Fröet har en kristen profil, vilket bl.a. innebär: …
Fria Emilia
Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äge…
Gunnarsbyns förskola
Gunnarsbyns förskola ligger ca 40 km utanför Boden, och är en liten förskola med en åldersblandad portal. I vår närhet har vi många natursköna områden, vilket möjliggör för många spännande utomhusa…
Hamptjärnmorans förskola
Hamptjärnmorans förskola ligger ca 5 km utanför Bodens centrum, i natursköna Hamptjärnmoran. Förskolan har två åldersblandade portaler. På varje portal arbetar tre pedagoger, med mycket samverkan m…
Harads skola 
Harads skola är en trivsam F-6 skola som ligger vackert belägen vid Lule älv, ca 5 mil nordväst om Boden.  Välkommen till den lilla byaskolan med de stora möjligheterna! Harads skola har ca…
Hedens förskola
Hedens förskola ligger i Hedens by ca 7 km utanför Boden. Vi är en enavdelningsförskola som finns i fina lokaler inne i skolbyggnaden. Vi ser det som en stor fördel att vara placerade i skolan då vi k…
Hedens skola 
Hedens skola ligger i ett naturskönt område i Hedens by, ca 7 km väster om Boden. På skolan går ungefär 300 barn från förskoleklass till och med årskurs 6.  Integrerade i skolans lok…
International School of Boden (age 12-16)
The International School of Boden, located just south of the arctic circle, educates students from the ages of 6 to 19. Our foundation is built on the need for an international community in the north …
International School of Boden (age 6-12)
The International School of Boden, located just south of the arctic circle, educates students from the ages of 6 to 19. Our foundation is built on the need for an international community in the north …
Kids Corner – Harads
Profil och pedagogik På Kids Corner utgår vi från ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Vi tillhandahåller en förskola där barnens trygghet, glädje och hälsa står i fokus. Hos oss är pedagogerna…
Kristallkulans förskola
Kristallkulans förskola ligger i S:a Svartbyn ca 4 km från centrum, och har 7 portaler. Kristallkulans förskola har sju portaler varav tre portaler för barn i åldrarna 1–3 år, två portaler för…
Kyrkkläppens förskola
Kyrkkläppens förskola håller just nu på att byggas om. Nu under byggperioden är förskolan lokaliserad i två andra lokaler. Avdelning Hallon och Jordgubben finns på Torpgärdans förskola. Avdelning Blåb…
default
Lunda förskola ligger vackert belägen i centrala Sävast. Vi är en förskola med 8 portaler där våra minsta barn går på nedre plan och våra äldsta på övre plan. Vi har två torg att samlas kring, två ate…
Mårängskolan
Mårängskolan är en F-6 skola som ligger på Sävastön, 9 km söder om Boden. Det är en växande skola, idag går det ca 400 elever här. Hösten 2023 står vår nya skolbyggnad klar. De flesta klasser är tr…
Mimers brunn F-6
Inom Mimers Vittjärv finns friskolan Mimers Brunn med barn från förskoleklass till åk 6. Här finns även  förskolan Vittjärvsgården med avdelningarna Hugin, Munin och Oden samt förskolan Klätterträdet …
Mimers brunn Klätterträdet – Norra Svartbyn
På Klätterträdet arbetar 6 pedagoger och en kock/lokalvårdare tillsammans med ca 30 barn fördelade på, Midgård och Asgård. Vi har en stor förskolegård med bland annat kryptunnlar, gungor, kullar och g…
Mimers brunn – Vittjärvsgården
Inom Mimers Vittjärv finns friskolan Mimers Brunn med barn från förskoleklass till åk 6. Här finns även  förskolan Vittjärvsgården med avdelningarna Hugin, Munin och Oden samt förskolan Klät…
Mumindalens förskola
Mumindalens förskola i Unbyn ligger vackert beläget på södra sidan om Luleälven, mitt emellan Boden och Luleå. Det är ca 15 km till Boden och ca 25 km till Luleå. Förskolan består av två portaler, Lil…
Noblaskolan Boden
På Noblaskolan Boden stimuleras eleverna i en miljö som präglas av trygghet, struktur och studiero. För oss är det viktigt att alla elever blir sedda och vi uppskattar olikheter. Tillsammans ser vi ti…
Örtavallens förskola
Förskolan är belägen i Sävast, en by sex kilometer utanför Boden. Örtavallen har fyra portaler för barn i åldrarna ett till fem år. Haren och Ekorren är för de yngre barnen och Björnen och Ugglan är f…
Perbackens förskola
Perbackens förskola är belägen i Svartbjörnsbyn, ca 3 km från Bodens centrum och har två portaler; Bamse och Nalle Puh. På Perbackens förskola har vi säsongsbetonade aktiviteter. Utevistelse varje …
Prästholmsskolan
Prästholmsskolan finns i Bodens nedre stadsdel, ett hundratal meter från det vackra Brännastrand i Bodens centrum. Utemiljön är vacker och består av gräsytor, lekparker, lekställningar för att ge goda…
Pusslet – anpassad grundskola
Pusslet finns inrymd i Gammelängsskolan på Erikslund. Förutom våra egna fina lokaler finns tillgång till gymnastik och specialinredda rum för sinnesupplevelser, Snoezelen. Vi har mycket nära till natu…
Rörvikens förskola 
Rörvikens förskola ligger centralt belägen i nedre stadsdelen i Boden och har fyra portaler i nyrenoverade och fina lokaler; Villekulla, Bullerbyn och Lönneberga för våra 1-4 åringar samt Mattisborgen…
Skogså Friförskola
Skogså Friförskola och fritidshem ligger placerad ca 1 mil från centrala Boden ute på landsbygden med närhet till natur och djurliv.  Vårt upptagningsområde är främst norrbyarna, men även fr…
Strandens förskola
Strandens förskola ligger centralt belägen i Bodens nedre stadsdel med närhet till såväl naturmiljö som till stadskärnan. Förskolan har fyra portaler; Bläckfisken, Snäckan, Delfinen för barn som är 1-…
Stureskolan
Stureskolan är en kommunal högstadieskola som ligger i centrala Boden. Här går cirka 360 elever i åk 7-9 och vi har närmare 60 anställda. Elever och lärare tillhör ett arbetslag…
Svartbjörnsbyns skola
Svartbjörnsbyns skola är en grundskola med ca 150 elever från förskoleklass till år 6. Vi erbjuder våra elever en trygg skolmiljö där alla blir sedda.  I huvudbyggnaden finns klassrum, gr…
Tallbackens förskola
Tallbackens förskola är belägen i Sävast, 6 km utanför centrala Boden. Förskolan har Brönjaskolan och idrottshallen Träffpunkten som närmsta grannar. Tallbacken har fyra portaler för barn i åldrarna e…
Tankeborgen – Svartlå fria
Tankeborgen är en fri skola och fri förskola som drivs som en medlemsägd ekonomisk förening utan vinstintresse. Allt eventuellt överskott går direkt tillbaka in i verksamheten. Skolan har ca 3…
Torpgärdsskolan
Torpgärdsskolan är en F-6 skola belägen i bostadsområdet Torpgärdan, ca 5 km utanför centrala Boden. Skolan har en profil med inriktning på hälsa och livsstil. Vår verksamhet Skolans huvudsaklig…
Trångfors förskola
Trångfors förskola är belägen 6 km från Bodens centrum, i byn Trångfors.  Förskolan består av två portaler, Sörgården och Mellangården, två fristående hus bredvid varandra på samma gård. Vi har en …
Unbyns skola 
Unbyns skola ligger ca 1,5 mil utanför Boden, vackert belägen vid Lule älv. Unbyns skola erbjuder en trivsam och lugn skolmiljö. På skolan arbetar vi med barn från förskoleklass till…

OB-omsorg

Bodens kommun erbjuder vårdnadshavare som arbetar kvällar och helger omsorg för barn under tid då förskola och fritidshem inte är öppet. Verksamheten vänder sig till familjer vars barn är inskrivna i förskola eller fritids, barn 1-12 år.

Personalen som arbetar hos oss är utbildad och har erfarenhet av barn och omsorg. Verksamheten utgår från barnen och helgerna planeras efter barnens behov och önskemål samt förutsättningar. Utevistelse, utflykter, spel och hjälp med läxor är exempel på aktiviteter. Alla dagens mål serveras och maten lagas av kockar på förskola. 

Idag är OB-omsorgens verksamhet på Kyrkkläppens förskola. Från och med mars 2022 ska Kyrkkäppens förskola totalrenoveras. I och med det flyttar OB-omsorgen sin verksamhet permanent till Björkdungens förskola. Björkdungens förskola är också en nyrenoverad förskola.

Vid bedömning av behov av plats utgår Bodens kommun alltid från barnets bästa, och bedömningen utgår alltid från att barnet ska vistas hos vårdnadshavare när den andra är i arbete.

När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte handläggas. Båda vårdnadshavare måste vara införstådda med att ansökan görs och godkänt denna.  Vid beslut om plats begränsas den antingen med tid eller i enlighet med tidsbegränsad anställning. Detta kan du läsa mer om i våra riktlinjer. 

Hur du ansöker: 

  • Använd blanketten ansökan om ob-omsorg  (Båda vårdnadshavare ska skriva under ansökan)

  • Bifoga arbetsgivarintyg där arbete med ob-tider framgår (intyg för båda vårdnadshavare) 

  • Bifoga arbetstidsschema för minst sex veckor  
    (schema för båda vårdnadshavare) 

 

Lämna in komplett ansökan (inkl. bilagor) till Medborgarservice eller skicka till:

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen  

Utbildningsadministrationen  

Förskola och fritidshem  
Sanden  
961 86 Boden 

Platsen kan nyttjas under verifierad arbetstid inklusive restid. Schema ska inlämnas till personal på OB senast två veckor i förväg. Vid akut påkommet behov ska meddelande göras senast 48 timmar i förväg. Vid behov som uppkommer efter 48 timmarsgränsen kan plats nyttjas endast om det är praktiskt möjligt för OB-verksamheten.

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...