Fria Emilia

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äger skolan.

Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklass + Skola + Fritids = heldagsomsorg

Fria Emilia vilar på en levande demokratisk grund. Fria Emilias barn lär för nuet och framtiden, där lust, glädje och humor är vardaglig krydda.

​Fria Emilias fritidshem består av 120 barn i åldern 6 – 12 år. Där arbetar fritidspedagoger, förskollärare och lärarpedagoger med olika personligheter och kompetenser. Fritidshemmet är beläget i Bodens centrum med naturen intill knuten. I närområdet finns även skidspår och Pagla Skidstation. Verksamheten är helt integrerat med skolan och arbetar enligt Lgr11.

Vår profil

Vi inspireras av Reggio Emilia – filosofin och vi betonar hälsans betydelse för människan.

•Meningsfull fritid – Inflytande och medbestämmande i centrum.
•Reflektion är en naturlig del i vardagen.
•Pedagogisk dokumentation ska synliggöra våra barns tankar och idéer.

Reggio Emilia

På vår skola låter vi oss inspireras av den filosofi som utvecklats i den italienska staden Reggio Emilia. Filosofin är en direkt konsekvens av italienarnas erfarenhet av andra världskriget, då människor blint och lydigt följt en diktatur utan att våga tänka själv, våga vara kritiska och våga vara delaktiga. Det fick välkända förödande konsekvenser.

På de kommunala förskolorna i Reggio Emilia har personalen sedan dess jobbat för att barn ska utveckla en tro på sin egen röst, en respekt för att alla andras unika röster är lika värda och att det är genom kommunikation och förhandling som vi tillsammans lär oss om oss själva och om världen.

På Fria Emilia anser vi att demokrati och delaktighet är centralt i skolans uppdrag. För att kunna delta i samhällslivet, genom att göra sitt bästa i ansvarig frihet, måste varje individ finna sin unika egenart (subjektivitet), få möjlighet att möta andras olika förståelse av världen (olikhet) och dela med sig av sin erfarenhet för att tillsammans kunna utmana varandras tankar (förhandling).

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lgr22)

Vår vision

En skola där människor får utvecklas till sitt bästa jag.

Föreningsidé: Att driva en Reggio Emilia inspirerad F-9 skola med fritids i Boden, som står som en förebild för andra skolor och fritids genom ett demokratiskt synsätt,  goda resultat, omfattande pedagogisk utveckling och tillvaratagandet av mänskliga och kulturella olikheter. Att vara en del i utvecklingen av skolsverige med en bildningsvision där alla känner sig rika på kunskaper, uppmärksamhet och trygghet i en föränderlig värld.
Att genom kreativ organisation och oavbruten kompetensutveckling säkerställa god utbildningskvalitet med hög personaltäthet i innovativa pedagogiska miljöer som
gynnar utforskande och delaktighet. Att genom föräldradelaktighet, samarbete med
organisationer och företag  skapa relationer och nätverkande som gynnar familjerna, skolan och samhället.

Fria Emilia – Mer än bara en skola, för en hållbar framtid!

Våra värden

Subjektivitet: Alla människor kan och vill lära sig. Varje individs tänkande är unikt och betydelsefullt, varje individs erfarenhet är en rikedom. Därför ska varje individ finna och behålla sin unika egenart.

Olikhet: Att se skillnader som ett värde utan att värdera. Att vara genuint intresserad, nyfiken på andra och bemöta varandras tankar och åsikter med respekt.

Förhandling: Varje individ ska få dela med sig av sin erfarenhet för att tillsammans kunna utmana varandras tankar. Vi tänker oss förhandling som motvikt till konkurrens, för att vi ser samarbete som ett verktyg och gruppen som en pedagogisk resurs .

Kollektivt lärande: Lärandet är inte linjärt, det liknar mer ett rotsystem, en spagettiröra. Kunskapande är en heltidssysselsättning. Genom att utforska möter vi motstånd, skapar mening och sammanhang, får vi vara kreativa, fantasifulla och utvecklas med hjälp av egen och andras erfarenhet.

Relaterat innehåll

Just nu har vi inget att visa här