Bäst i Norrbotten på näringsliv

Bäst i Norrbotten på näringsliv

Vårt näringsliv befinner sig i en tillväxtfas utan motstycke. Att det här händer just nu är ingen slump utan resultatet av många års idogt arbete bland våra näringslivsutvecklare, kommunala tjänstemän och politiker – alltid i nära samverkan med näringslivet.  

I februari 2021 meddelade H2 Green Steel att man planerar att bygga en industripark för storskalig produktion av fossilfritt stål med hjälp av vätgasbaserad grön energi i Boden. Etableringen i Svartbyn Industrial Park gör Boden till en aktiv  part i en av de största satsningarna i och industriella omställningarna Sveriges historia.  

– Vi i Boden är väldigt glada över att H2 Green Steels etablering nu blir verklighet. Nu visar vi tillsammans vägen in i en ny fas av den gröna industrirevolutionen och det som kommer att ta form här i Boden blir helt unikt, säger Claes Nordmark, kommunalråd. 

Den stora satsningen förväntas ge stora möjligheter både för näringslivet och samhället i stort. Kommunen spelar en aktiv roll både i planeringen av industriparken och den samhällsomställning som väntar i spåren av denna tunga etablering.

Resultatet av långsiktigt arbete 

För ett antal år sedan identifierades fem näringslivsområden som bedömdes ha extra hög tillväxtpotential i Boden. Det handlar om elintensiva näringar, återvinnings- och miljöteknik (cleantech), kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt besöksnäring och handel. Att utveckla dessa områden har varit huvudfokus för våra näringslivsutvecklare. 

Vi har under många år arbetat med att sälja in Boden mot den internationella marknaden för större etableringar, med god tillgång på grön el, mark och lokaler, naturlig kylning, robust infrastruktur och snabba beslutsprocesser som främsta argument. Tack vare det vi ser nya tunga etableringar i Boden och vi hoppas så klart på ännu fler spännande projekt framöver.

– Vi i Boden är väldigt glada över att H2 Green Steels etablering nu blir verklighet. Nu visar vi tillsammans vägen in i en ny fas av den gröna industrirevolutionen och det som kommer att ta form här i Boden blir helt unikt, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Den stora satsningen förväntas ge stora möjligheter både för näringslivet och samhället i stort. Kommunen spelar en aktiv roll både i planeringen av industriparken och den samhällsomställning som väntar i spåren av denna tunga etablering.

Boden Business Park

Boden Business Park är ett kommunägt bolag som hjälper företag att etablera, utveckla eller expandera sin verksamhet i Boden. De skapar förutsättningar för att näringslivet ska växa och för att Bodens kommun ska nå sina tillväxtmål.

Boden Business Park är associerad medlem i SISP, ett svenskt innovationsnätverk som utgörs av inkubatorer och science parks och jobbar hårt för att se till att Boden ska växa.

Bra företagsklimat 

Näringsidkarna i Bodens kommun är väldigt nöjda med det lokala företagsklimatet och kommunens myndighetsutövande gentemot näringslivet. Det handlar om allt ifrån inköp och avtal till service och tillstånd. Det ser vi tydligt i flertalet undersökningar från bland annat Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och regioner som rankat Boden högst i Norrbotten vid flera tillfällen de senaste åren. Grunden till dessa framgångar är alltid en nära dialog mellan näringslivet och kommunen samt en uttalad politisk vilja. 

Bodens kommun har ofta lediga tomter, både centralt och på landsbygden, här har du chansen att bygga ditt drömhus med nära till allt. 

Boden Business Park

Sedan början av 2021 är kommunens näringslivsutveckling samlad på det kommunala bolaget Boden Business Park, fysiskt beläget i Sävast. Det är till våra näringslivsutvecklare på Boden Business Park du ska vända dig om du vill starta företag, hitta finansiering, växla upp ditt företag, etablera er i Boden, kompetensutvecklas eller möta samarbetspartners.

Boden Business Park är en given del av Bodens ekosystem där vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att generera tillväxt och attraktionskraft för Boden. Nyfikna människor med starka idéer söker sig hit för att det finns en attraktiv kultur där man tänker nytt och annorlunda med ett tydlig driv framåt. Miljön är personlig och nära, möten ter sig enkla och nätverken växer sig snabbt starka. Tillsammans förädlar vi idéer till affärsidéer och affärsnytta i en kommersiell verklighet. Vi utmanar, bryter mönster, söker nya vägar och vi är snabbfotade – vi är möjliggörare.