Nära till Luleå tekniska universitet

Nära till Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år och är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.

Bäst i Sverige på näringslivssamarbete!

Av den totala externfinansieringen har Luleå tekniska universitet högst andel företagsfinansiering bland alla lärosäten i Sverige.

Rymden

Sverige är ett viktigt rymdkluster och Luleå tekniska universitet utgör en nyckelaktör inom forskning och utbildning, inte minst genom vårt internationella nätverk. Vår forskning utvecklar rymdteknik som även gör nytta på jorden. Ett exempel är utvecklingen av nanosatelliter som bland annat kan användas för att studera världens hav och sjöar. Vår forskning om ispartiklar ökar förståelsen om atmosfären.

Artificiell intelligens och robotik

Luleå tekniska universitet är ledande inom tillämpad AI och robotik – forskning som kommer till nytta inom områden som rymd, gruva, hälsa och lärande. Bland annat bidrar forskningen till att göra brytning i gruvor säkrare och hållbarare.

Hållbar utveckling

Vid Luleå tekniska universitet finns hållbarhetstänket inom de flesta områden. Vår forskning har i över 50 år bidragit till ny kunskap och nya innovationer med stark koppling till stora samhällsutmaningarna inom hållbar utveckling. Viktiga nya fokusområden är cirkulär ekonomi, hållbar industri- och materialanvändning.

Studera på LTU

Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet.

Program

Som civilingenjörsstudent på Luleå tekniska universitet kommer du i kontakt med internationella och nationella företag genom universitetets väl utbyggda kontaktnät.

Genom projektkurser och examensarbeten får du träna dig i att arbeta i team med utvecklingsuppdrag åt näringslivet. Du har nära kontakt med universitetets forskare som också är dina lärare. Vill du läsa en del av din utbildning utomlands har du stora möjligheter på universitet i Europa, Australien, Asien och USA.

Läs mer

En högskoleingenjörsutbildning är på tre år till skillnad från de femåriga utbildningarna till civilingenjör. En annan skillnad är att en högskoleingenjörsutbildning har en större andel praktiska kurser än civilingenjör och innehåller inte lika mycket matematik och fysik.

Läs mer

På LTU finns även kortare utbildningar för dig som vill komma ut på arbetsmarknaden lite snabbare. Bland annat brandingenjör, bygg och anläggning, datorgrafik för spel och film, datornätverk, hållbar mineralutvinning, ljudteknik, samhällsbyggnad och tekniskt basår.

Läs mer

Det digitala samhället växer snabbt och datatekniker spelar ofta en huvudroll. Den här samhällsutvecklingen skapar utmaningar på datorbaserade lösningar och system som är etiska, hållbara, och som är till nytta. LTU har flera utbildningar inom Data, IT och elektronik.

Läs mer

På våra designutbildningar har du som student tillgång till framtidens teknik som du får använda i din utbildning. Du lär dig allt ifrån detaljerat hantverk till konstruktivt idéarbete och strategiskt designtänkande.

Läs mer

Våra ekonomiutbildningar har hög status och rankas högt av företag. Att läsa ekonomi vid ett tekniskt universitet ger dig fördelar på arbetsmarknaden, eftersom teknik har en stark påverkan på näringslivet och samhällsutvecklingen.

Läs mer

Våra ekonomiutbildningar har hög status och rankas högt av företag. Att läsa ekonomi vid ett tekniskt universitet ger dig fördelar på arbetsmarknaden, eftersom teknik har en stark påverkan på näringslivet och samhällsutvecklingen.

Läs mer

Var med och skapa hållbar användning av naturens resurser. Inom gruv- och metallområdet erbjuder vi utbildningar på alla nivåer – från den djupaste gruvan till det högsta berget.

Vi behöver lösa dagens klimatutmaningar, utveckla ny smart teknik och skapa framtidens hållbara produkter. Det finns ingen bättre tid än nu, då Norrbotten och Västerbotten är centrum för den gröna omställningen.

Läs mer

Vid Luleå tekniska universitet kan du bland annat utbilda dig till arbetsterapeut, fysioterapeut, hälsovägledare, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska med en rad olika inriktningar. Det finns även olika masterutbildningar samt en kompletterande utbildning för sjuksköterskor som har examen från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Läs mer

Utbildningarna vid Luleå tekniska universitet rymmer lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium. Alla våra lärarutbildningar innehåller praktik.

Människor har olika sätt och olika takt att lära sig på. Det gör läraryrket omväxlande och roligt. Som student vid lärarutbildningen lär du dig att se både den enskilde elevens och hela gruppens behov. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet använder ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din lärarroll.

Läs mer

På Luleå tekniska universitet finns olika utbildningar inom medieområdet. Flera av dem ges på Luleå tekniska universitet i Piteå där du har tillgång till modern utrustning, radiocentrum och mediecentrum.

Läs mer

Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet ligger på universitetsområdet i Piteå och är en av sex musikhögskolor i Sverige. Här pågår ständigt spännande projekt och produktioner där musiker, dansare och forskare samarbetar. På Luleå tekniska universitet finns olika utbildningar inom medieområdet. Flera av dem ges också på Luleå tekniska universitet i Piteå där du har tillgång till modern utrustning, radiocentrum och mediecentrum. En konstnärlig kandidatexamen ger dig behörighet till fortsatta studier på masternivå eller en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Efter din KPU är du sedan behörig att söka lärarlegitimation i ämnet musik.

Läs mer

Luleå tekniska universitet har Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik och flera populära masterutbildningar inom rymdområdet.

Läs mer

Här hittar du våra utbildningar inom hållbart och attraktivt samhällsbyggande. Det handlar om planering, byggande, energi, miljö, vatten, utformning, användning, förvaltning, underhåll, säkerhet och förnyelse.

Läs mer

Luleå tekniska universitet erbjuder etablerade kandidatutbildningar inom samhällsvetenskap. Om du vill specialisera dig finns det ofta möjlighet att komplettera din utbildning med en magister- eller masterexamen.

Läs mer

Huvudområdet för skådespelarprogrammet är scenisk framställning, och övriga ämnen är röst och tal, rörelse, sång samt teori. Alla olika delar i utbildningen syftar till att den blivande skådespelaren ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för att på ett självständigt sätt lösa sceniska uppgifter både inom en ensemble och på egen hand. Utbildningen startade 1996 som ett unikt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottensteatern.
 

Du som har en akademisk grundexamen, till exempel en kandidatexamen eller en annan examen på minst 180 högskolepoäng kan söka till en masterutbildning eller magisterutbildning. För mer information om vilka ämnesområden som krävs, se respektive utbildning.

Läs mer

Magisterutbildningarna kan sökas av dig som har en kandidatexamen, eller en annan examen på minst 180 högskolepoäng. För mer information om vilka ämnesområden som krävs, se respektive utbildning. 

Läs mer

Tekniskt basår är för dig som vill läsa till civilingenjör eller högskoleingenjör men saknar särskild behörighet i matematik, fysik och kemi. Om du klarar samtliga kurser under året så garanteras du en plats på valfri ingenjörsutbildning vid LTU.

Läs mer

Forskning och forskarutbildning

Forskningen vid Luleå tekniska universitet är till övervägande del tillämpad och sker i nära samarbete med internationella och nationella företag och samarbetspartners. Forskningen omsätter närmare 1 miljard kronor och var vid årsskiftet indelad i 67 forskningsämnen.

Vetenskapsområden

Tekniskt vetenskapsområde
49 forskningsämnen
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde
16 forskningsämnen

Forsknings- och innovationsområden

 • Attraktivt samhällsbyggande
 • Effektiv innovation och organisation
 • Framtidens gruvor
 • Förnybar energi
 • Gränsöverskridande konst och teknik
 • Hållbara transporter
 • Hälsa
 • Intelligenta industriella processer
 • Lärande
 • Möjliggörande IKT
 • Rymden
 • Smarta maskiner och material