I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Det finns
en plats
på jorden

Det finns en plats på jorden

Mitt i den gröna samhällsomställningen vill vi att individen får utrymme att göra sin resa. Vi satsar på att utveckla och erbjuda attraktiva, hållbara livsmiljöer där människor mår bra och kan utvecklas såväl i staden som på landsbygden. Vi skapar nya bostadsområden med varierade boendeformer, stärker utbudet av fritidsaktiviteter och gör stora satsningar på skolor och omsorg.

Närhetslivet
är för alla

Oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning. Oavsett om du kommer hit från Luleå, Stockholm eller Somalia ska vi skapa ett inkluderande klimat där alla känner tillhörighet, trygghet och en möjlighet till utveckling. Därför är det logiskt att människor söker sig hit för att starta företag, studera indiespelutveckling eller bara för att söka en ny livsstil. Alla ska känna sig välkomna. 

Oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning. Oavsett om du kommer hit från Luleå, Stockholm eller Somalia ska vi skapa ett inkluderande klimat där alla känner tillhörighet, trygghet och en möjlighet till utveckling. Därför är det logiskt att människor söker sig hit för att starta företag, studera indiespelutveckling eller bara för att söka en ny livsstil. Alla ska känna sig välkomna. 

Vill du flytta hit?

Hyra, bostadsrätt eller hus? När du är redo att flytta till Boden har vi boendemiljön som passar dig.

I Boden bygger vi nya förskolor med pedagogiken i fokus. 

Här har vi föreningar för alla intressen. Välj bland nästa 300 föreningar att engagera dig i. Välkommen till i en av Sveriges mest föreningsvänliga kommuner.

Boden har bäst företagsklimat i Norrbotten och vi klättrar högre på listan varje år. Det är här den gröna samhällsomställningen sker.