Digitala informationsskärmar på landsbygden

Foto Mats Engfors/Fotographic

Kommunens tre servicepunkter på landsbygden har fått eller ska få digitala informationsskärmar att placera på strategisk plats i sin bygd. Arbetet sker i projektet Digiby som utvecklar digitala lösningar för landsbygden.

Projektet Digiby, smarta hållbara byar, genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i norrbottniska byar. Med befintlig teknik utvecklas nya metoder som anpassas efter förhållanden i byarna. I Bodens kommun är Unbyn, Harads och Gunnarsbyn med som piloter. 

Skärmarna som placeras ut i byarna ska ge både information om Digiby och kommunal information men också fungera som en lokal digital anslagstavla för bygdens arrangemang, föreningsinformation med mera.

Centralt i byn

I Bodens kommun var Gunnarsbyn först ut att få sin digitala informationstavla. Här har Råek valt att sätta den i fönstret på Gunnarsby lanthandel som är en naturlig mötesplats i bygden. Information finns här både från Digiby, lanthandeln, Råek och Bodens kommun. Den information som går ut från Bodens kommun delas samtidigt i alla byarna, vilket också ger ett demokratiskt perspektiv. 

På servicepunkterna i Unbyn och Harads väntar de i skrivandes stund på att få sina skyltar monterade och förbereder val av plats. Både i Unbyn och Harads är tanken att skärmarna liksom i Gunnarsbyn ska placeras centralt och fyllas med både lokal och kommunal information som kan uppdateras enkelt digitalt och kunna läsas utifrån av förbipasserande.

Fler digitala lösningar

I Harads har Edek dessutom redan tidigare i egen regi inom projektet Kultur Nord satt upp små digitala foto-tavlor för att ge förbipasserande lokalbefolkning och turister lite att titta på i skyltfönstret, tillsammans med lokala hantverksalster. I dessa digitala skärmar, som har ramats in av ett lokalt snickeri, har lokala företag och personer från kreativa kulturella näringar möjlighet att synas med bildspel och information. 

Relaterat innehåll