Digitala informationsskärmar på landsbygden

Foto Mats Engfors/Fotographic

Kommunens tre servicepunkter på landsbygden har fått eller ska få digitala informationsskärmar att placera på strategisk plats i sin bygd. Arbetet sker i projektet Digiby som utvecklar digitala lösningar för landsbygden.

Projektet Digiby, smarta hållbara byar, genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i norrbottniska byar. Med befintlig teknik utvecklas nya metoder som anpassas efter förhållanden i byarna. I Bodens kommun är Unbyn, Harads och Gunnarsbyn med som piloter. 

Skärmarna som placeras ut i byarna ska ge både information om Digiby och kommunal information men också fungera som en lokal digital anslagstavla för bygdens arrangemang, föreningsinformation med mera.

Centralt i byn

I Bodens kommun var Gunnarsbyn först ut att få sin digitala informationstavla. Här har Råek valt att sätta den i fönstret på Gunnarsby lanthandel som är en naturlig mötesplats i bygden. Information finns här både från Digiby, lanthandeln, Råek och Bodens kommun. Den information som går ut från Bodens kommun delas samtidigt i alla byarna, vilket också ger ett demokratiskt perspektiv. 

På servicepunkterna i Unbyn och Harads väntar de i skrivandes stund på att få sina skyltar monterade och förbereder val av plats. Både i Unbyn och Harads är tanken att skärmarna liksom i Gunnarsbyn ska placeras centralt och fyllas med både lokal och kommunal information som kan uppdateras enkelt digitalt och kunna läsas utifrån av förbipasserande.

Fler digitala lösningar

I Harads har Edek dessutom redan tidigare i egen regi inom projektet Kultur Nord satt upp små digitala foto-tavlor för att ge förbipasserande lokalbefolkning och turister lite att titta på i skyltfönstret, tillsammans med lokala hantverksalster. I dessa digitala skärmar, som har ramats in av ett lokalt snickeri, har lokala företag och personer från kreativa kulturella näringar möjlighet att synas med bildspel och information. 

Relaterat innehåll

Mission impossible?

Unbyns gamla missionshus har fått kärlek och nytt liv. Här har paret Lisa Tingstad Solsona och Sebastian Nyberg skapat 300 kvadrat drömhus, bara 20 minuter

Läs mer »