Nära gymnasium

Nära gymnasium

Björknäsgymnasiet är Bodens största tillväxthus. Hos oss växer du både som individ och människa. På vårt gymnasium öppnas dörrar och skapas möjligheter via våra utbildningar där du själv har alla chanser att påverka din framtid. Vi är en samling människor som tillsammans kommer att inspirera, stötta och utmana dig hela vägen. Välkommen!

FAKTA / Björknäsgymnasiet 

 • 900 elever/150 anställda.
 • 11 nationella program plus introduktionsprogram och gymnasiesärskola.
 • Tre av programmen är certifierade som college: Teknik/Vård och omsorg/Motorbransch.
 • Genom UF, Ung Företagsamhet, får eleverna lära sig att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår.
 • Restaurang Viljan – drivs av skolans restaurang- och livsmedelsprogram.
 • GameDev-programmet med fokus på spelutveckling från hösten 2021.
 • Idrottsspecialisering inom handboll, skidskytte, hockey och fotboll och ridning.
 • Estetiska programmet håller hög kvalitet som visas upp i olika publika sammanhang.
 • Utsågs till årets transportskola i Sverige och årets UF-skola i Norrbotten läsåret 18/19.
 • Bernadottegymnasium, ambassadörskola för EU och fick den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning ”European lable” för arbetet med Poesiboden.
 • Har under en lång tid haft ett rikt internationellt utbyte med skolor i andra länder. 

Våra program

Första året läser du gymnasiegemensamma och får du prova på yrkesutbildning teoretiskt och praktiskt inom områdena, anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning, måleri, plåtslageri.

Andra året väljer du inriktning, då varvas gymnasiegemensamma ämnen med yrkesinriktad teori utifrån ditt val men framförallt blir det mer praktik. Du har även individuella val, här kan du samtidigt med yrkesexamen satsa på allmän eller särskild utbildning för högskolan.

Sista och avslutande året präglas av en utbildning som gör dig förberedd på arbetslivet. Sista året innehåller minst 15 veckor arbetsplatslärande i företag som ger dig förutsättningar att vara yrkesverksam. 

Husbyggnad med kurser i betong och trä. Stor del av den praktiska utbildningen sker i skolans övningsverkstad, på elevbyggen och på arbetsplatser.

Anläggningsfordon med kurser för maskinkörning. Stor del av den praktiska utbildningen sker på ett övningsområde med toppmoderna maskiner. I utbildningen ingår trafikkunskap B-C, samt behörighetskurser.

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande, du kommer väl förberedd till studier på universitet och högskola. Du får gedigna kunskaper inom ekonomi, psykologi, juridik, kultur, språk, matematik, statskunskap och samhällsorientering. Du kan också bli diplomerad gymnasieekonom och gå direkt ut i arbetslivet efter examen. Du får personlig vägledning genom mentorssamtal och coachning. På vårt program är trivsel och glädje ledord som genomsyrar hela vår
verksamhet. 

På ekonomiprogrammet kommer du att starta och driva ett riktigt företag genom Ung Företagsamhet (UF). Det innebär att du genom praktisk handling får arbeta kreativt och utveckla, för framtiden, viktiga entreprenöriella förmågor som nyfikenhet, samarbete och mod att satsa på din dröm.  

Efter avslutade studier på ekonomiprogrammet har du grundläggande kunskaper inom privat -, företags-, samhälls- och
internationell ekonomi. Du ges även möjlighet att träna ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga. 

El- och energiprogrammet med yrkesutgång installationselektriker är programmet för dig som vill jobba självständigt med praktiska problem och utmaningar.  

Det första året läser du kärnämnena svenska, engelska, matematik och naturkunskap och elkurserna datorteknik, mekatronik,
elektromekanik och energiteknik.  

Andra året läser du kärnämnena religion, samhällskunskap, historia och elkurserna elinstallationer, praktisk ellära, elkraftteknik och kommunikationsteknik. Utöver detta har du också arbetsplatsförlagt lärande.  

Tredje året läser du fördjupningskurser inom el som breddar dina kunskaper och arbetsplatsförlagt lärande.  

På individuella valet kan du välja kurser som ger dig högskolebehörighet, läsa specialidrottsinriktning eller andra kurser som
intresserar dig.   

På Björknäsgymnasiet finns estetiska programmets musikinriktning. Hos oss kan du utvecklas musikaliskt efter dina egna förutsättningar, samtidigt som du får en bred högskoleförberedande examen. Vi har lång erfarenhet, välutbildade och engagerade lärare, fina lokaler och fantastiska elever. Efter tre år hos oss står många studievägar öppna.

En stor fördel med estetiska programmet är den valfrihet utbildningen erbjuder. Kursutlägget på programmet gör att du enkelt kan se till att få det som kallas särskild behörighet till högskolestudier, det vill säga samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet ger. Samtidigt får du en god musikalisk grund att stå på.

Vi har toppmodern inspelningsutrustning och en uppdaterad studio med tre kopplade inspelningsrum som kan användas för
liveinspelning. Du får lära dig att spela in musik både analogt och digitalt; och du får göra egna musik- och multimediaproduktioner individuellt och i grupp.

Vi erbjuder möjlighet till grundläggande högskolebehörighet genom att välja kurserna Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3, och Engelska 6.

Lastbils- och maskinmekaniker – Stora fordon
Som lastbils- maskintekniker gör du reparationer, service och felsökning av tunga fordon. Arbetet kräver kunskap inom mekanik, hydraulik, pneumatik, elektronik och IT. Kundkontakter blir allt vanligare vilket ställer krav på social kompetens.

Personbilsmekaniker – Mer än att bara byta
Personbilsmekaniker arbetar med allt från högteknologiskt finlir till handfast skruvande på lätta fordon. I takt med att bilutvecklingen tar enorma kliv framåt, förändras även yrket bilmekaniker då våra fordon består av ett stort antal hopkopplade datorer som måste samverka.

Transportteknik
Som yrkesförare kan du få arbeta med en mängd olika och spännande uppdrag. Köra långväga till utlandet, skogstransporter, distribution i storstadsmiljö eller transporter av farligt gods för att nämna några. Som yrkesförare får du ett mycket varierande arbete.

Är du intresserad av spelindustrin och vill samtidigt läsa ett högskoleförberedande program? Då är GameDev-programmet det rätta gymnasieprogrammet för dig.

GameDev-programmet är en särskild variant av estetiskt program med inriktning mot spelutveckling.  Eleverna kommer bland annat att lära sig att utveckla dataspel, skriva interaktiva berättelser och skapa underhållande spelmoment.  Det första året kommer alla att läsa samma kurser för att sedan välja fördjupningsområden. 

Utbildning sker i nära samarbete med Boden Gamecamp (som tillhandahåller eftergymnasiala spelutbildningar), har nationellt intag. 

Björknäsgymnasiet is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.

IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the IB Career-related Certificate (IBCC). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Utbildningen på introduktionsprogrammen har sin grund i en tydlig individualisering. Studierna ska därför organiseras med utgångspunkt i den enskilde elevens kunskapsutveckling och personliga förutsättningar. Ett introduktionsprogram leder inte till gymnasieexamen, däremot får eleven ett gymnasieintyg efter genomförd utbildning. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

På Björknäsgymnasiet finns tre olika introduktionsprogram som ger obehöriga elever nya möjligheter.

Programinriktat val – IMV
För dig som vill gå ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program men saknar full behörighet.

Du måste dock ha:
Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller

Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Individuellt alternativ – IMA
Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till annan fortsatt utbildning. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.

Språkintroduktion – IMS
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket ger det möjligt för dig att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Naturvetenskapsprogrammet omfattar förutom naturvetenskapliga ämnen och matematik också språk, samhällsvetenskapliga ämnen samt idrott och hälsa. Experimentellt arbete med modern utrustning är en viktig del av utbildningen.

Som programfördjupning kan du bland annat välja att läsa ämnet bioteknik där du till exempel får analysera DNA från dina egna celler och odla självlysande bakterier. Du kan även fördjupa och bredda dina kunskaper inom biologi, kemi, fysik och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred studieförberedande utbildning, även för vidare studier inom andra ämnesområden än de naturvetenskapliga. Du får behörighet till nästan alla högskoleutbildningar. Du får direkt behörighet för att läsa vidare till exempelvis läkare, jurist, veterinär och civilingenjör. Naturvetenskapsprogrammet  öppnar många dörrar till framtida studier såväl i Sverige som utomlands.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Björknäsgymnasiet riktar sig till alla elever som är intresserade av att lära sig grundläggande kunskaper i matlagning och servering för att sedan ta en yrkesexamen. Denna examen leder till arbete i restaurangbranschen direkt efter gymnasiet. På programmet läser du teori varvat med de praktiska ämnena. Under de tre år du studerar hos oss har du möjlighet att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet för att söka vidare till universitet och högskola.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Boden har lång erfarenhet av praktik lokalt, regionalt eller utomlands. Vi har under åren haft elever som gjort sin praktik i New York, Frankrike, England och på Åland för att ge några exempel. 

Restaurang Viljan är vår restaurang där vi serverar luncher och middagar i en fin miljö. Restaurangen är KRAV-certifierad och 

använder i största möjliga mån lokalproducerade produkter. Vi ser till att du kan arbeta på den enklaste lunchrestaurang till en stor galamiddag som Nobelmiddagen.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en god förberedelse inför högskola och universitet genom bland annat studier i psykologi, samhällskunskap, entreprenörskap och språk. 

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. 

Vårt sätt att jobba och våra kurser ger dig en samhällsvetenskaplig utbildning med en profil riktad mot beteendevetenskap och ledarskap och med ett fokus på en global framtid. Detta innebär bland annat att du läser tre kurser psykologi och har även möjlighet att välja studier i kriminologi samtidigt som du genom kurser i samhällskunskap, historia, religion och geografi får en global grund att stå på.

Ung företagsamhet genomförs som gymnasiearbete i årskurs 3. Detta tillför ett mer praktiskt moment i en utbildning som huvudsakligen är teoretisk. I UF får du träna på att starta och driva ett eget företag under läsåret.

Här hos oss på Björknäsgymnasiet har vi två inriktningar av Teknikprogrammet: Informations- och medieteknik och Design och
produktutveckling. Hos oss har vi lärare med erfarenhet, nytänkande och god kompetens. Vi har två multimediasalar med programvara just för teknikprogrammets behov.

Under alla tre åren arbetar vi med olika ämnesövergripande innovationsprojekt och vi deltar i tävlingar. När eleverna går i årskurs tre driver alla UF-företag. Då ägnar de en hel dag i veckan åt företagande och teknikutveckling.

Vårt teknikprogram är certifierat och en del i Teknikcollege vilket har gett oss ett bra samarbete med lokala företag (eget branschråd), Luleå tekniska universitet samt övriga gymnasieskolor i regionen.

Funderar du på att läsa till ett fjärde år och bli gymnasieingenjör går det alldeles utmärkt att läsa det hos oss! Vi har tio platser för elever som vill läsa till gymnasieingenjörer inom spelutveckling. Utbildningen bedrivs på Boden Business Park.

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till Dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsvariationer. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsvariationer. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår ifrån en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) gör du alla tre åren på Vård- och omsorgsprogrammet. Totalt ska du vara minst 15 veckor på APL. Din APL gör du inom hemtjänst, på äldreboende, inom LSS-verksamhet, psykiatrin och på sjukhuset. Du har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan.

Vård- och omsorgsprogrammet på Björknäsgymnasiet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Detta innebär ett ökat samarbete mellan skola och arbetsliv. Dessutom ska det öka kvalitén på utbildningen samt skapa attraktiva arbeten inom vård och omsorg.

För dig som gått grundsärskola eller är inskriven i särskolan erbjuder vi två nationella program och ett individuellt program.

Hantverk och produktion
Programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillverkning och montering.

Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel produktframställning, svetsning och annan sammanfogning samt formgivning. För arbete inom yrkesområdet ska du utveckla kunskaper om hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, samt om utrustningens funktion, användning och skötsel. Utbildningen ska också utveckla din förmåga att välja och använda verktyg, material och tekniker. Vi arbetar också med entreprenörskap för att samarbeta, möta kunder och lära oss om företagsamhet.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Därför är arbetsmiljöfrågor viktigt på programmet och detta för att lära sig undvika framtida arbetsskador och för att främja god hälsa.

Administration, handel och varuhantering
Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Vi arbetar också med entreprenörskap för att samarbeta, möta kunder och lära oss om företagsamhet.

Utbildningen ska även utveckla dina kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö. Du ska få kunskaper om vad som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet.

Individuellt program

På individuella programmet läser du ämnesområden istället för kurser. Du arbetar med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra. Du lär dig om matematik som du behöver i din vardag. Natur och samhälle är också ett av våra ämnesområden, precis som hem- och konsumentkunskap och idrott- och hälsa. Tillsammans med andra får du i utbildningen tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv. Vi arbetar även med film, musik, spel och tidningar. Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater. Du får kunskaper som ska ge dig möjligheter att klara att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Det börjar här

Björknäsgymnasiet är Bodens största tillväxthus. Hos oss växer du både som individ och människa. Här öppnas dörrar och skapas möjligheter via våra utbildningar där du själv har alla chanser att påverka din framtid. Vi är en samling människor som tillsammans kommer att inspirera, stötta och utmana dig hela vägen. Välkommen!

Ansökan och antagning

Mellan kommunerna i fyrkanten finns ett samverkansavtal som innebär att du som elev fritt kan söka den utbildning du själv vill inom området. Detta oavsett om det gäller ett nationellt program eller en särskild variant.

Inom fyrkantens kommuner Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn finns ett rikt utbud av gymnasieutbildningar. Antagningen handläggs gemensamt och om du vill läsa mer om ansökan och antagning till gymnasiet gör du det på gymnasieantagningnord.se. Om du bor utanför fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn) gör du din ansökan via din studie- och yrkesvägledare.

Idrottsinriktningar

Björknäsgymnasiet har flera valmöjligheter för dig som är idrottsintresserad. Här finns nationellt godkända idrottsutbildningar för elitsatsningar inom handboll och skidskytte samt lokalt utformade idrottsutbildningar med ishockey, fotboll och ridning på schemat.

Idrottsutbildningarna har som mål att du ska utvecklas som person och få goda kunskaper både i skolan och i din idrott.

Är du aktiv inom någon idrott och är intresserad av att kombinera en fortsatt satsning på din idrott med studier tar du kontakt med ditt specialförbund eller direkt med skolan innan du söker gymnasieskolan, så får du ytterligare information.

Lokal elevhälsa

På Björknäsgymnasiet är vi fem specialpedagoger och två speciallärare i matematik.​ ​Vi samarbetar med lärare och mentorer på skolan för att du som elev ska kunna lära dig på bästa sätt.​ Vi samverkar med skolsköterska, kurator, studievägledare, skolledning och externa instanser i syfte att utveckla skolans lärandemiljö, så att den upplevs trygg och passar alla elever.