Våra bostadsområden

Våra bostadsområden

Utforska våra bostadsområden och vilket utbud som finns så att du kan planera ditt #närhetsliv och ha nära till det som är viktigt för dig.

Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...

Se alla bostadsområden

Bodens kommun har en levande landsbygd vilket möjliggör att du kan bo på landet men ändå ha nära till det som är viktigt för dig. Vi har samlat 31 olika områden i kommunen så att du enkelt kan ta del av vilken service som finns i området. 

Vi utökar och adderar information till fler bostadsområden under augusti/september. 

Torpgärdan
Under 1800-talet utgjordes Torpgärdan av så kallad inägomark, det vill säga åker och äng som inhägnats med gärdesgård för att hålla betesdjuren borta.…
Södra Svartbyn
Svartbyn omnämns i 1543 års jordebok som en av flera byar inom Överluleå socken. Vid denna tid utgjordes byn av ett fåtal gårdar utspridda längs Svart…
Norra Svartbyn
Svartbyn nämns tidigast i 1543 års jordebok som en av flera byar inom Överluleå socken. Byn bestod vid denna tid av en serie gårdar invid Svartbyträsk…
Sävast
Första gången Sävast omnämns i skriftliga källor är 1486 och då i formen Sefastaby. Namnet har getts flera förklaringar genom tiderna, varav en går ut…
Sveafältet/Lundagård
Sveafältet var en gång Kronans gamla hästhage som sträckte sig från dagens Drottninggatan till Coop Svea. Idag är det mer oklart hur området är avgrän…
Prästholmen
Prästholmens speglar viktiga skeenden i Bodens historia. Stationshuset, som byggdes 1893, är byggt i nationalromantisk stil och är märkt som byggnadsm…
Skogså
I slutet av 1800-talet fanns i byn ett vattendrivet sågverk, kvarn, mejeri och en herrgård. Tongivande verksamhet idag utgörs av Skogså Aktivitetscent…
Norriån
De första nybyggarna i området var jägare och fiskare som under 1700-talet sökte sig till stranden av Grundträsket. De näringar som växte fram och som…
Harads
Harads nämns i skriftliga källor från 1500-talet och bestod då av en samling gårdar invid Luleälven. Jord- och skogsbruk samt fiske utgjorde bära…
Sanden
Sanden bestod under 1800-talet av jordbruksmark och skog. I slutet av 1800-talet drogs Malmbanan och Stambanan fram i närområdet. Kring sekelskiftet 1…
Södra och Norra Bredåker
Bredåkers rötter ringlar sig långt tillbaka men de tidigaste skriftliga källorna härrör från 1500-talet. Själva namnet Bredåker är inte helt klar…
Mockträsk
I Mockträsk finns lämningar från tidiga bosättningar, som bränngropar från vikingatiden. Den moderna historien tar sin början med de nybyggarfami…
Bodträskfors
Bodträskfors har fått sitt namn efter Bodträskån, som med sitt flöde och sin vattensåg (etablerad 1845) var en nyckelfaktor för den framväxande träind…
Sandträsk
Sandträsk etablerades som by under slutet av 1700-talet och bestod då av ett fåtal små gårdar. Under 1800-talet, då Malmbanan mellan Boden och Gälliva…
Svartlå
Namnet Svartlå är fornnordiskt och betyder ”svart strandformation”. Trakten har troligen befolkats sedan 1300-talet, även om spår efter mänsklig närva…
Erikslund & Fagernäs
Erikslund började bebyggas i början av 1900-talet utmed gamla landsvägen till Svartbyn (nuvarande Svartbyvägen). Den äldsta bebyggelsen är från 1930-t…
Centrum
Namnet Boden lär härstamma från ordet bod, avseende fäbod eller fiskebod. Staden växte fram som kyrkby under början av 1800-talet, för att växa i olik…
Buddbyn
Byn har under tidigare sekler gått under namnen Boddebyn, Buddebyn och Boddeby. Enligt ortnamnsforskare Gunnar Pellijeff kan namnet här…
Brännberg
Brännbergs tidiga utveckling skedde genom de så kallade kolonaten. Dessa var ett sätt för staten att motverka emigration och stimulera kolonisationen …
Björkelund
Björkelund var från början inägomark med ett antal gårdar. Under 1900-talets första hälft utvecklades området i takt med att järnvägen anlades och sta…
Alträsk
Byns historia spänner över flera tusen år. Arkeologiska utgrävningar berättar att människor sökte sig hit redan för 7000 år sedan. Som på flera håll i…
Svartbjörnsbyn
Svartbjörnsbyn har gamla anor och är en av de byar vars betesmark en gång utgjorde Bodens ursprungliga byggplats. Den äldsta bebyggelsen lär stamma fr…

Tips! Om du fyller i mitt cv och blir matchad mot arbetsgivare, så kommer du kunna se vilka bostadsområden som ligger nära de arbetsgivare du är intresserad av. Så att det blir enkelt att planera din flytt.