Här kan du lära dig mer om

Trångfors

I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

”Nära stan och ändå utanför”. Trångfors är ett lugnt och lummigt villaområde beläget fyra kilometer väster om Bodens centrum. Tillsammans med Hamptjärnmoran och Heden ingår platsen i Hedenområdet, vars varierade villabebyggelse till stor del växte fram som bostäder till anställda inom Försvarsmakten och Centrallasarettet. Husen är byggda från 1950-talet och framåt och kvarteren ramas in av smala gator. Ett välutvecklat nät av gång- och cykelvägar gör området tryggt och trevligt att promenera och cykla i. Goda bussförbindelser underlättar miljövänligt resande till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Trångfors idrottsförening har sin träningslokal här, en byggnad som också fungerar som byastuga.

Centrum

4,7 Kilometer

Apotek

4,7 Kilometer

Hälsocentral

4,8 Kilometer

Mataffär

3,9 Kilometer

Sjukhus

26 Kilometer

Skola

2,4 Kilometer

Förskola

1 Kilometer
  • 1. Naturen inpå knuten Området ligger invid älven och omges av skog med stigar och skoterleder. De senare underhålls av Bodens skoterförening. De fina gång- och cykelvägarna gör det lätt att promenera och cykla in till stan. En uppskattad sträcka utgörs av Broarna runt (7 km), som går över Luleälven längs Hedenbrovägen och Norrbottensvägen.
  • 2. Idrottsföreningar Både Trångfors och Heden har aktiva idrottsföreningar som satsar seriöst på fotbolls- och ishockeyträning för barn och ungdomar. Sedan mitten av 1980-talet delade områdena upp träningen så att Trångfors IF kom att svara för träningen för damer och Hedens IF den för herrar. Den gemensamma träningsanläggningen, Olympia, finns i Heden och innefattar konstgräsplan. De båda föreningarna nyttjar också en stor gräsplan på Knottvallen, ca 500 meter från Olympia.
  • 3. Mikaelskyrkan På nära avstånd, i grannområdet Hamptjärnmoran, ligger Mikaelskyrkan, som är en sjudande mötesplats för de boende i Hedenområdet. Kyrkan uppfördes i slutet av 1980-talet med det uttalade syftet att fungera som allaktivitetshus. I kyrkorummet finns fem ikoner målade och skänkta av konstnären Uno Öhlund. Klockstapeln med kyrkklocka är en gåva från byåldersmännen och frivilliggrupper i kyrkan. Utöver gudstjänster och bibelsamtal erbjuder kyrkan målgruppsanpassade aktiviteter som kombinerad gudstjänst och middagsträff, barn- och föräldragrupp, sång- och pysselgrupp för 3-6-åringar, Efter plugget och lunchmusik.
  • 4. Bygdegård och bagarstuga i Heden I närliggande Heden finns byastugan Hedengården, som drivs av Hedens byalag. Fastigheten inrymmer bokningsbara lokaler som sammanträdesrum, bagarstuga och en mindre lägenhet för tillfällig uthyrning. Byalaget arrangerar flera årstidsrelaterade aktiviteter som majbrasa, surströmmingsprovning och julmarknad. Vartannat år hålls också Hedendagen då teman inom jord- och skogsbruk uppmärksammas. Timmerkörning med häst och vallning med hund är ett par exempel på aktiviteter som anordnats.
  • 5. Skolor i närområdet I Trångfors invigs hösten 2023 en ny förskola som ersätter fyra äldre skolor i närområdet. Den nya tvåvåningsbyggnaden har eget tillagningskök och är uppförd i trä med en färgsättning i rött och gult. Närmaste grundskola (F-6) återfinns i Heden, ett par kilometer bort.

Om området

Namnet Trångfors kommer från ”Trångforsen”, som fram till 1960-talets vattenreglering utgjorde en levande del av den närbelägna Luleälven. På så vis förkroppsligar området ett fenomen som försvunnit och minner om en tid då älven var ett intakt ekosystem som försörjde delar av befolkningen genom fiske och flottning. Innan området bebyggdes fanns här en cementfabrik, bensinstation och en livsmedelsaffär. Av dessa verksamheter finns idag inga rester , men däremot finns synliga spår efter den ofullbordade ”Engelska kanalen”, som har status av byggnadsminne. Kanalbygget påbörjades under 1860-talet för att underlätta frakten av malm från Gällivare till Kiruna. Bygget kom dock att stanna av på grund av bristfällig finansiering och företaget gjorde konkurs. När kanalarbetarna inte fick ut sina löner tändes gnistan till landets första arbetaruppror.

Under 2020-talet planeras för nya byggnationer i Trångfors. Förutom den nya förskolan planeras villatomter med älvnära läge, gång- och cykelstråk längs älven samt insatser för att lyfta och skydda intressanta natur -och kulturområden.

Finns I området

Fiber / Fjärrvärme / Lokaltrafik / Lekplats / ÅVS / Förskola / Skola 1-6 / Fritids / Skoterspår / Skidspår

För Google Street view, dra och placera den gula gubben på kartan.

Förskolor i närheten

Skolor i närheten

Föreningsliv i området