Stureskolan

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Stureskolan är en kommunal högstadieskola som ligger i centrala Boden. Här går cirka 360 elever i åk 7-9 och vi har närmare 60 anställda.

Elever och lärare tillhör ett arbetslag (röd, grön, vit, lila, gul eller blå) som är ämnesövergripande och åldersintegrerade. Vi har även en språkklass och Grundsärskola. Skolan erbjuder en mängd aktiviteter så som multiarena, skateboardramp, fotbollsplaner, gymlokal och skolbibliotek. Vi har också ett elevfik som drivs av åk 9.

Vi jobbar med pulsbaserat lärande i åk 7. Skolan har även utökad idrott varje vecka. Vi satsar på trygghet och studiero. Stureskolans elevhälsoteam är en viktig funktion tillsammans med vårt trygghetsteam.

Anpassad grundskola 7-9 Stureskolan

Här finns anpassad grundskola integrerad i Stureskolan, som är en högstadieskola belägen i den centrala stadsdelen i Boden.

Här går elever mellan 13 – 16 år fördelade i olika grupper beroende på förutsättningar och behov. På Stureskolan finns både anpassad grundskola, som läser samma ämnen som grundskolan, och träningsskola, som har en annan kursplan.

På Stureskolan finns inte något fritidshem.
I den obligatoriska anpassade grundskolan går elever med utvecklingsstörning och som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav. Att skolan är obligatorisk betyder att det är närvaroplikt i skolan. På Stureskolans anpassade grundskola arbetar vi för att skapa möjligheter för

  • Individuell planering över utbildningen. 
  • Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättning.
  • Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.
  • Elever med omfattande funktionshinder har en särskild kursplan.
  • Stureskolans ämneslärare undervisar i de praktisk- estetiska ämnena eller områdena.
Relaterat innehåll
Skolskjuts
Detta gäller för skolskjuts i grundskolan Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.…