Nära till våra grundskolor

Nära till våra grundskolor

I Bodens kommun värnar vi om alla elevers och barns livslånga lärande, bygger framtidstro samt ger dem verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid  I Bodens kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Vi vill att alla barn ska känna gemenskap, delaktighet och trygghet, därför är värdegrundsarbetet viktigt. Under förskoleklassåret får ditt barn lära känna elever och personal i skolan vilket är en bra förberedelse inför skolstarten. En dag i förskoleklass är cirka fem timmar. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn det året barnet fyller 6 år. Detta innebär att barnet har skolplikt från 6 års ålder och fullgör denna plikt i förskoleklass. Av denna anledning kommer erbjudande inte att skickas ut till vårdnadshavare. Vårdnadshavare kommer i stället att få ett placeringsmeddelande till den skola som ligger i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört.

Nya Mårängskolan

Sävast är Bodens snabbast växande område och det märks inte minst på Mårängskolan som börjar bli för trång. Därför är Måräng först ut att få en uppdatering när vi nu ser över kommunens grundskolor. Vi påbörjade byggnationen 2021 av en ny skolbyggnad i två våningar med bland annat klassrum, matsal och gymnastikhall. Byggnaden blir ett komplement till nuvarande lokaler, som också kommer att renoveras.

Årskurs F-6

I Bodens kommun finns det nio kommunala F-6 skolor. Hos oss ska ditt barn känna sig trygg, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i ditt barns behov, intressen och tidigare kunskap.

Årskurs 7-9

I Bodens kommun finns två högstadieskolor. Stureskolan och Brönjaskolan. Stureskolan är belägen i centrum och Brönjaskolan finns i Sävast, ca 8 km från Bodens centrum. 

Studie- och yrkesvägledning

I Bodens Kommun ges studie- och yrkesvägledning till alla elever i årskurs 7, 8 och 9. Vägledningsaktiviteterna är olika beroende på vilken årskurs eleven går i. Studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar elever och vårdnadshavare enskilt och i grupp inför elevernas framtida studievägar och yrkesliv. Målsättningen med vägledningsaktiviteterna är att eleverna ska kunna göra ett väl grundat val till gymnasiet samt förbereda dem inför ett framtida yrkesliv. Detta genom att stödja, stärka samt delge kunskap om alternativen.

 • Mårängsskolan: Sävast, Sävast ön, Gamla Sävast
 • Hedens skola: Heden, Bredåker, Brännberg, Hamptjärnmoran, Vittjärv, Trångfors, Vändträsk, Mockträsk
 • Torpgärdsskolan: Torpgärdan, Södra Svartbyn, Norra Svartbyn, Bodsvedjan, Bodforsen, Skogså, Gemträsk
 • Svartbjörnsbynsskola: Svartbjörnsbyn, Buddbyn
 • Prästholmsskolan: Prästholmen, Centrum, Sanden, Sveafältet (Övre stadsdelen), Björkelund
 • Fagernäs skola: Fagernäs, Erikslund
 • Harads skola: Harads, Sandträsk, Svartlå
 • Unbyns skola: Unbyn
 • Älvskolan: Gunnarsbyn
 • Information inför gymnasievalet
 • Utbildningsvägar och behörigheter
 • Yrkesval och arbetsmarknad
 • PRAO
 • Vägledningssamtal enskilt och i grupp
 • Vägledningsövningar
 • Branschdagar/mässor
 • Programbesök samt studiebesök på gymnasieskolor inom fyrkanten

Elevhälsan

Hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsan i Bodens kommun arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt. Mår man bra så går det oftast bättre i skola och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola.