Nära till våra grundskolor

Nära till våra grundskolor

I Bodens kommun värnar vi om alla elevers och barns livslånga lärande, bygger framtidstro samt ger dem verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid  I Bodens kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Grundskolan är en viktig del av Bodens samhälle och utgör grunden för vår framtid. Boden är en stad med en stolt historia av militär närvaro, men också en stad som har förändrats och utvecklats på många sätt. Grundskolan är en viktig del av denna utveckling, då eleverna får möjlighet att utforska olika intressen och utveckla sina kunskaper och färdigheter.

I Bodens grundskolor uppmuntras eleverna att ta tillvara på alla de fantastiska möjligheter som finns i staden. Det är en stad med en stark företagsanda och en mångfald av arbetsmöjligheter. Genom grundskolan får eleverna en bred kunskapsbas och utvecklar viktiga färdigheter som är avgörande för att lyckas i samhället.

Nya Mårängskolan

Sävast är Bodens snabbast växande område och det märks inte minst på Mårängskolan som börjar bli för trång. Därför är Måräng först ut att få en uppdatering när vi nu ser över kommunens grundskolor. Vi påbörjade byggnationen 2021 av en ny skolbyggnad i två våningar med bland annat klassrum, matsal och gymnastikhall. Byggnaden blir ett komplement till nuvarande lokaler, som också kommer att renoveras.

Älvskolan
Älvskolan i Gunnarsbyn är en trivsam skola som ligger vackert belägen vid Råne Älvdal, ca 4 mil från Boden. Välkommen till den lilla byaskolan med de stora möjligheterna! Du finner naturen …
Björkdungens förskola
Björkdungens förskola är centralt belägen med närhet till staden, och har totalt sex portaler. Förskolan är nyrenoverad - både inomhus och utomhus. Kommunens OB-barnomsorg finns också här på Björkdung…
Bredåkers förskola 
Bredåkers förskola ligger bredvid Lule älv i Södra Bredåker, ca 20 km nordväst om Boden. Förskolan har tre avdelningar Skogen, Älven och Gläntan, med 17 st platser på varje avdelning för barn i åldern…
Brönjaskolan
Brönjaskolan är en 7-9 grundskola, belägen i Sävast, ca 8 km från Bodens centrum och 29 km från Luleå. Vi har en god utemiljö med basketplan, fotbollsplan och idrottshall samt skogen in på knutar…
Fagernäs förskola
Fagernäs förskola ligger ca 2 km från centrala Boden och har nära till skog och bussförbindelser. Här finns en gemensam gård med ett stort grönområde med träd och buskar. Här finns lekställningar, san…
Fagernäs skola
Fagernäs skola är en grundskola med ca 160 elever från förskoleklass upp till år 6. Skolan, som byggdes 1953, ligger ungefär 2 km från Bodens centrum.   I huvudbyggnaden finns klassrum, g…
Förskolan Barncompaniet
Vi är en fristående förskola som idag har 80 barn inskrivna i åldrarna 1-5år. Vi har delat upp barnen på olika Arenor, Arena Luft för våra 1-åringar, Arena Vatten för våra 2-åringar, Arena Jord för vå…
Förskolan Fröet
Förskolan Fröet drivs av Pingstförsamlingen i Boden och har en avdelning med max 20 platser i åldern 1-6 år. Vi finns på Erikslund, Aspgatan 8. Fröet har en kristen profil, vilket bl.a. innebär: …
Fria Emilia
Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äge…
Gunnarsbyns förskola
Gunnarsbyns förskola ligger ca 40 km utanför Boden, och är en liten förskola med en åldersblandad portal. I vår närhet har vi många natursköna områden, vilket möjliggör för många spännande utomhusa…
Hamptjärnmorans förskola
Hamptjärnmorans förskola ligger ca 5 km utanför Bodens centrum, i natursköna Hamptjärnmoran. Förskolan har två åldersblandade portaler. På varje portal arbetar tre pedagoger, med mycket samverkan m…
Harads skola 
Harads skola är en trivsam F-6 skola som ligger vackert belägen vid Lule älv, ca 5 mil nordväst om Boden.  Välkommen till den lilla byaskolan med de stora möjligheterna! Harads skola har ca…
Hedens förskola
Hedens förskola ligger i Hedens by ca 7 km utanför Boden. Vi är en enavdelningsförskola som finns i fina lokaler inne i skolbyggnaden. Vi ser det som en stor fördel att vara placerade i skolan då vi k…
Hedens skola 
Hedens skola ligger i ett naturskönt område i Hedens by, ca 7 km väster om Boden. På skolan går ungefär 300 barn från förskoleklass till och med årskurs 6.  Integrerade i skolans lok…
International School of Boden (age 12-16)
The International School of Boden, located just south of the arctic circle, educates students from the ages of 6 to 19. Our foundation is built on the need for an international community in the north …
International School of Boden (age 6-12)
The International School of Boden, located just south of the arctic circle, educates students from the ages of 6 to 19. Our foundation is built on the need for an international community in the north …
Kids Corner – Harads
Profil och pedagogik På Kids Corner utgår vi från ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Vi tillhandahåller en förskola där barnens trygghet, glädje och hälsa står i fokus. Hos oss är pedagogerna…
Kristallkulans förskola
Kristallkulans förskola ligger i S:a Svartbyn ca 4 km från centrum, och har 7 portaler. Kristallkulans förskola har sju portaler varav tre portaler för barn i åldrarna 1–3 år, två portaler för…
Kyrkkläppens förskola
Kyrkkläppens förskola håller just nu på att byggas om. Nu under byggperioden är förskolan lokaliserad i två andra lokaler. Avdelning Hallon och Jordgubben finns på Torpgärdans förskola. Avdelning Blåb…
default
Lunda förskola ligger vackert belägen i centrala Sävast. Vi är en förskola med 8 portaler där våra minsta barn går på nedre plan och våra äldsta på övre plan. Vi har två torg att samlas kring, två ate…
Mårängskolan
Mårängskolan är en F-6 skola som ligger på Sävastön, 9 km söder om Boden. Det är en växande skola, idag går det ca 400 elever här. Hösten 2023 står vår nya skolbyggnad klar. De flesta klasser är tr…
Mimers brunn – Vittjärvsgården
Inom Mimers Vittjärv finns friskolan Mimers Brunn med barn från förskoleklass till åk 6. Här finns även  förskolan Vittjärvsgården med avdelningarna Hugin, Munin och Oden samt förskolan Klät…
Mimers brunn F-6
Inom Mimers Vittjärv finns friskolan Mimers Brunn med barn från förskoleklass till åk 6. Här finns även  förskolan Vittjärvsgården med avdelningarna Hugin, Munin och Oden samt förskolan Klätterträdet …
Mimers brunn Klätterträdet – Norra Svartbyn
På Klätterträdet arbetar 6 pedagoger och en kock/lokalvårdare tillsammans med ca 30 barn fördelade på, Midgård och Asgård. Vi har en stor förskolegård med bland annat kryptunnlar, gungor, kullar och g…
Mumindalens förskola
Mumindalens förskola i Unbyn ligger vackert beläget på södra sidan om Luleälven, mitt emellan Boden och Luleå. Det är ca 15 km till Boden och ca 25 km till Luleå. Förskolan består av två portaler, Lil…
Noblaskolan Boden
På Noblaskolan Boden stimuleras eleverna i en miljö som präglas av trygghet, struktur och studiero. För oss är det viktigt att alla elever blir sedda och vi uppskattar olikheter. Tillsammans ser vi ti…
Örtavallens förskola
Förskolan är belägen i Sävast, en by sex kilometer utanför Boden. Örtavallen har fyra portaler för barn i åldrarna ett till fem år. Haren och Ekorren är för de yngre barnen och Björnen och Ugglan är f…
Perbackens förskola
Perbackens förskola är belägen i Svartbjörnsbyn, ca 3 km från Bodens centrum och har två portaler; Bamse och Nalle Puh. På Perbackens förskola har vi säsongsbetonade aktiviteter. Utevistelse varje …
Prästholmsskolan
Prästholmsskolan finns i Bodens nedre stadsdel, ett hundratal meter från det vackra Brännastrand i Bodens centrum. Utemiljön är vacker och består av gräsytor, lekparker, lekställningar för att ge goda…
Pusslet – anpassad grundskola
Pusslet finns inrymd i Gammelängsskolan på Erikslund. Förutom våra egna fina lokaler finns tillgång till gymnastik och specialinredda rum för sinnesupplevelser, Snoezelen. Vi har mycket nära till natu…
Rörvikens förskola 
Rörvikens förskola ligger centralt belägen i nedre stadsdelen i Boden och har fyra portaler i nyrenoverade och fina lokaler; Villekulla, Bullerbyn och Lönneberga för våra 1-4 åringar samt Mattisborgen…
Skogså Friförskola
Skogså Friförskola och fritidshem ligger placerad ca 1 mil från centrala Boden ute på landsbygden med närhet till natur och djurliv.  Vårt upptagningsområde är främst norrbyarna, men även fr…
Strandens förskola
Strandens förskola ligger centralt belägen i Bodens nedre stadsdel med närhet till såväl naturmiljö som till stadskärnan. Förskolan har fyra portaler; Bläckfisken, Snäckan, Delfinen för barn som är 1-…
Stureskolan
Stureskolan är en kommunal högstadieskola som ligger i centrala Boden. Här går cirka 360 elever i åk 7-9 och vi har närmare 60 anställda. Elever och lärare tillhör ett arbetslag…
Svartbjörnsbyns skola
Svartbjörnsbyns skola är en grundskola med ca 150 elever från förskoleklass till år 6. Vi erbjuder våra elever en trygg skolmiljö där alla blir sedda.  I huvudbyggnaden finns klassrum, gr…
Tallbackens förskola
Tallbackens förskola är belägen i Sävast, 6 km utanför centrala Boden. Förskolan har Brönjaskolan och idrottshallen Träffpunkten som närmsta grannar. Tallbacken har fyra portaler för barn i åldrarna e…
Tankeborgen – Svartlå fria
Tankeborgen är en fri skola och fri förskola som drivs som en medlemsägd ekonomisk förening utan vinstintresse. Allt eventuellt överskott går direkt tillbaka in i verksamheten. Skolan har ca 3…
Torpgärdsskolan
Torpgärdsskolan är en F-6 skola belägen i bostadsområdet Torpgärdan, ca 5 km utanför centrala Boden. Skolan har en profil med inriktning på hälsa och livsstil. Vår verksamhet Skolans huvudsaklig…
Trångfors förskola
Trångfors förskola är belägen 6 km från Bodens centrum, i byn Trångfors.  Förskolan består av två portaler, Sörgården och Mellangården, två fristående hus bredvid varandra på samma gård. Vi har en …
Unbyns skola 
Unbyns skola ligger ca 1,5 mil utanför Boden, vackert belägen vid Lule älv. Unbyns skola erbjuder en trivsam och lugn skolmiljö. På skolan arbetar vi med barn från förskoleklass till…

Årskurs F-6

I Bodens kommun finns elva F-6 skolor och två F-9 skolor. Årskurs F-6 är en tid där de grundläggande kunskaperna och färdigheter läggs som kommer att utgöra en stabil grund för barnens fortsatta utbildning och utveckling.

Under dessa år är det viktigt att uppmuntra barnen att ta tillvara på alla de möjligheter som finns runt omkring dem. De får möjlighet att lära sig om många olika ämnen, såsom matematik, svenska, engelska, samhällskunskap och naturkunskap. De får också möjlighet att utforska kreativa ämnen, som musik, konst och drama, och att utveckla sin kreativitet och självuttryck.

Men årskurs F-6 handlar inte bara om kunskap, det handlar också om att utveckla sociala färdigheter och lära sig att samarbeta med andra. Barnen lär sig att vara respektfulla mot varandra och att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. De lär sig också att hantera konflikter och att förstå hur man kan lösa problem på ett positivt sätt.

Som förälder eller lärare är det viktigt att stödja barnen under dessa år och uppmuntra dem att tro på sig själva och sina förmågor. Genom att ge dem positiv feedback och att uppmärksamma deras framsteg, hjälper vi dem att utveckla en positiv självbild och att tro på sin förmåga att lyckas.

Årskurs 7-9

I Bodens kommun finns två 7-9 skolor och två F-9 skolor.

Årskurs 7-9 är en tid av förändring och utmaningar för många ungdomar. Det är en tid där de övergår från att vara barn till att bli tonåringar, och där de börjar förbereda sig för övergången till gymnasiet och senare arbetslivet.

Under dessa år utmanas eleverna att ta på sig mer ansvar för sin egen inlärning och utveckling. De får möjlighet att välja kurser inom olika ämnen som intresserar dem, vilket ger dem större frihet att skapa sin egen inlärningsväg. Samtidigt utmanas de att klara av mer avancerade ämnen och högre förväntningar på prestationer.

Studie- och yrkesvägledning

I Bodens Kommun ges studie- och yrkesvägledning till alla elever i årskurs 7, 8 och 9. Vägledningsaktiviteterna är olika beroende på vilken årskurs eleven går i. Studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar elever och vårdnadshavare enskilt och i grupp inför elevernas framtida studievägar och yrkesliv. Målsättningen med vägledningsaktiviteterna är att eleverna ska kunna göra ett väl grundat val till gymnasiet samt förbereda dem inför ett framtida yrkesliv. Detta genom att stödja, stärka samt delge kunskap om alternativen.

  • Mårängsskolan: Sävast, Sävast ön, Gamla Sävast
  • Hedens skola: Heden, Bredåker, Brännberg, Hamptjärnmoran, Vittjärv, Trångfors, Vändträsk, Mockträsk
  • Torpgärdsskolan: Torpgärdan, Södra Svartbyn, Norra Svartbyn, Bodsvedjan, Bodforsen, Skogså, Gemträsk
  • Svartbjörnsbynsskola: Svartbjörnsbyn, Buddbyn
  • Prästholmsskolan: Prästholmen, Centrum, Sanden, Sveafältet (Övre stadsdelen), Björkelund
  • Fagernäs skola: Fagernäs, Erikslund
  • Harads skola: Harads, Sandträsk, Svartlå
  • Unbyns skola: Unbyn
  • Älvskolan: Gunnarsbyn
  • Fria alternativ: Ansökan
Close
Get Directions
'; ';
Options hide options
Print Reset
Fetching directions...