Älvskolan

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Älvskolan i Gunnarsbyn är en trivsam skola som ligger vackert belägen vid Råne Älvdal, ca 4 mil från Boden.

Välkommen till den lilla byaskolan med de stora möjligheterna!

Du finner naturen runt knuten och skolan är belägen mitt i byn. Här har du en skola med stark lokal förankring där du slås av en känsla att det mesta är möjligt.

Älvskolan har ca trettio elever och har ett nära samarbete med bygdens olika aktörer. Vi satsar på natur och rörelse genom friluftsdagar, utevistelse både i skog och mark samt på skolgården. Vi har goda utflyktsmöjligheter i närområdet.

På skolan finns elever från förskoleklass till och med årskurs 6 och här inryms också en fritidsavdelning.

Vår skola är uppdelad i två byggnader, i en av dessa inryms skolrestaurangen där vi äter lunch i varje dag. I huvudbyggnaden är Gunnarsbyns förskola integrerad tillsammans med skolan och fritidshemmet.

Relaterat innehåll
Skolskjuts
Detta gäller för skolskjuts i grundskolan Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.…