Förskolan Barncompaniet

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Vi är en fristående förskola som idag har 80 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Vi har delat upp barnen på olika Arenor, Arena Luft för våra 1-åringar, Arena Vatten för våra 2-åringar, Arena Jord för våra 3-åringar och på Arena Eld är våra 4-5 åringar. Vi har 2 förskolechefer, 17 pedagoger samt 2 kockar anställda.

Vår lokal ligger i bostadsområdet Erikslund, ca 1,5km utanför centrum. I vårt vitala hus finns också hälsocentral, dagverksamhet, sjukgymnastik, demensboende mm. I vår fantastiska utemiljö finns stora grön- och skogsområden samt tillgång till lekplatser. Det finns bra bussförbindelser in till centrum.

Vi är en fristående förskola som drivs som ett personal- och föräldrakooperativ, ej vinstdrivande. Styrelsen, vårt verkställande organ, består av föräldrar, pedagoger och en extern ordförande, samt förskolecheferna som adjungerande.Den ekonomiska föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, men vi betonar särskilt nyttan för barnen, andra mänskliga värden och föräldrarnas samt personalens samverkan. Vi ser föräldrarnas delaktighet och engagemang som en viktig del i verksamheten.

Reggio Emilias filosofi

Förskolan BarnCompaniet arbetar Reggio Emilia-inspirerat. På vår förskola arbetar vi med meningsfulla utmaningar som sker både individuellt och i samarbete med andra. Ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen. Våra barn får möjlighet att arbeta med en mångfald av olika uttryckssätt, det vi menar med 100 språk. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens och pedagogernas tankar, detta hjälper oss att reflektera över vårt eget och andras lärande.

Värdegrund

På Förskolan BarnCompaniet får barnen kunskap för livet och lär sig att arbeta i demokratiska former. Våra värden är subjektivitet – barnets rätt att bli bekräftad, alla barn är unika, olikhet – rätten att känna, tänka och göra olika och att se detta som en tillgång, ömsesidigt beroende – att se gruppen/kompisarna som en möjlighet att lära av varandra, 100 språk – en ”bild” för hur människan utvecklas och fördjupar sitt lärande i samspel med andra och i olika miljöer.

Pedagogisk miljö​

Vår pedagogiska miljö är unik – den måste upplevas. Det är en rättighet för barn att få vistas i en inspirerande, vacker och varierande pedagogisk miljö både inom- och utomhus med en mångfald av olika material och läroplatser.

Pedagogisk organisation

För att göra allt detta möjligt krävs en strukturerad organisation. Där våra värden, barnsyn, kunskapssyn och Läroplanen för förskolan är grunden. Tillsammans med barnen, pedagogerna och den pedagogiska miljön bildar detta en helhet där alla delar är beroende av varandra.

Deltidsbarn

Vi erbjuder följande alternativ till plats på Förskolan BarnCompaniet för de barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga samt de barn som har rätt till allmän förskola dvs. från och med hösten det år barnet fyller 3 år.

Vistelsetid måndag–torsdag  kl. 09.00 – 14.00, under vår pedagogiska tid. Fredagar är barnen ledig. Detta alternativ innebär en vistelsetid på 20 tim./vecka.

Friskolan Fria Emilia

Fria Emilia är en fristående skola i Boden som också arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Våra barn har förtur till denna skola som har barn från förskoleklass till år 9. Barncompaniet samverkar med Fria Emilia, både mellan pedagoger och barn.

Vår mat

Vi strävar efter:

  • att använda så lite halvfabrikat som möjligt
  • att baka vårt eget mjukbröd
  • att maten skall vara näringsriktigt bra, sett ur ett heldagsperspektiv. Hålla sockernivån låg samt fiberinnehållet högt. Använda mer fleromättat fett än mättat. Salladen serveras innan den varma maten, och består av cirka fyra olika sorter.
  • att handla av lokala leverantörer, samt ekologiska varor i viss mån.
  • att göra måltiden lustfylld, genom att tänka på att variera färg, form, konsistens, smak och lukt.
  • en varierande matsedel. Den svenska husmanskosten ligger som grund för vår meny, men med inslag av maträtter från världens alla länder.
  • att barn med allergier ska få likvärdig kost som de andra.
  • att värna om svenska mattraditioner.
Relaterat innehåll
Fria Emilia
Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan (ekonomiskt) vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äge…