Gunnarsbyns förskola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Gunnarsbyns förskola ligger ca 40 km utanför Boden, och är en liten förskola med en åldersblandad portal.

I vår närhet har vi många natursköna områden, vilket möjliggör för många spännande utomhusaktiviteter för barnen. Utemiljön används flitigt i den dagliga pedagogiska verksamheten under alla årstider utifrån ett hälsoperspektiv. 

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens valkunskaper och tankar är centrala. Den inre och yttre miljön har stor betydelse i detta arbetssätt.

Relaterat innehåll
Ansökan till förskola
Vad gäller vid ansökning till förskola Bodens kommun garanterar plats vid förskola i kommunen förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast fyra månader innan önskat datum för placering. Vård…
OB-barnomsorg
Anmälan om behov När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte han…