Kids Corner – Harads

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Profil och pedagogik

På Kids Corner utgår vi från ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Vi tillhandahåller en förskola där barnens trygghet, glädje och hälsa står i fokus. Hos oss är pedagogerna nyfikna och inspireras av barns utforskande.

Barn föds kompetenta och skapar sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna. Genom olika upplevelser, inne som ute, skapar barnen sitt lärande i mötet med miljön, barnen eller oss pedagoger. Vi kan då tillsammans lära oss mera genom att ställa frågor som leder till egna ställningstaganden.

Vi utmanar barnens tankar så att deras nyfikenhet och vilja att lära sig ökar. Vårt uterum ses som en viktig tillgång i den pedagogiska miljön, året om.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan LPfö-18. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Hos oss utgör reflektion grunden för utveckling av arbetet på individ, grupp och organisationsnivå. Ett reflekterande förhållningssätt till praktiken förutsätter verktyg som den pedagogiska dokumentationen möjliggör. Med hjälp av den kan vi kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten på alla nivåer på förskolan.

I leken bearbetar barn sin verklighet. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. När vi får förmånen att delta i barnens lek kan vi också lära känna dem och bygga upp en ömsesidig tillit.

Förskolan använder följande ledord (ej i rangordning) som en ryggrad för verksamheten:

  • Trygghet
  • Friluftsliv och hälsa
  • Lust att lära
  • Varje barn är unikt

Friluftsliv

För oss är friluftsliv en viktig del av förskolan, och vi har därför valt att lägga mycket tid på just utevistelse. Vi strävar efter att vara ute minst två gånger varje dag. I möjligaste mån gör vi allting utomhus, alltså leker, äter frukt, lunch och mellanmål ute.

Barnen som ska sova lägger vi i vagnar utomhus hela året om. Vi har en car-port där vagnarna står så de är alltid under tak. 

Vår närhet till skogen, promenadstråk och olika lekparker inspirerar oss till upptäcktsfärder av vårt närsamhälle och en stor dos fysisk aktivitet. 

Måltiderna både tillreds och intas utomhus någon gång per vecka under större delen av året. Vår stora Muurikka hjälper oss med denna lyx!

Förskolan planerar verksamheten så att den genomförs på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan erbjuder barnen god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Mångfald

Förskolans barn representerar många olika delar av världen och alla barns kulturella identitet och arv gör denna förskola unik. Vi har ca 15 olika språk i barngrupperna, detta varierar dock från år till år. Vi samarbetar nära med vårdnadshavare för att hitta nya sätt att göra dem delaktiga. Vi arbetar med olika projekt årsvis och just nu arbetar vi med olika kulturer. Vi jämför likheter och olikheter mellan olika länder och kulturer, letar efter fakta, kollar på flaggor och smakar på maträtter från hela vår jord. Genom arbetet skapas en förståelse och samhörighet över kulturerna. 

Vi har även haft ett projekt som kallades ”Olika men lika bra” där vi fokuserade på allt vi kan lära oss av varandra tack vare att vi är olika. När vi påbörjar ett projekt utgår vi från barnens intressen och frågeställningar och kopplar det till läroplanen.

Återbruk och återvinning

Vi tycker att det är viktigt för barnen att lära sig om både återbruk och återvinning. Här på förskolan ”återbrukar” vi väldigt mycket, och sådant som andra ser som skräp, ser vi som något som kan göras om och förnyas. (På så sätt uppmuntrar vi barnen till att utveckla sitt kreativa tänkande) Vi strävar efter att barnen ska förstå att allt inte behöver köpas nytt, utan försöker se oss omkring och lära barnen att vi kan göra något av det vi redan har.

Relaterat innehåll

Just nu har vi inget att visa här