Förskolan Fröet

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Förskolan Fröet drivs av Pingstförsamlingen i Boden och har en avdelning med max 20 platser i åldern 1-6 år. Vi finns på Erikslund, Aspgatan 8.

Fröet har en kristen profil, vilket bl.a. innebär:

  • att våra samlingar kompletteras med ”kristna” sånger och böcker
  • att måltiderna börjar med valfri bordsbön (sång eller ramsa).
  • att våra kristna högtider uppmärksammas.

Förskolan har en egen kokerska och maten lagas på plats.

Alla barn i åldrarna 1-5 år är välkomna att söka plats. Vi har eget kösystem. 

Avgiften är samma som kommunen, men juli månad är avgiftsfri då vi stänger för semester. Vi har 2 månaders uppsägningstid när ett barn ska sluta på förskolan.

Vi använder oss av appen Tyra där vi kommunicerar med vårdnadshavare genom bl. a. närvarotider, information, blogg och barns portfolio.

Profil

All vår verksamhet genomsyras av kristna värderingar och bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö 18).  Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka bibelns värld t ex genom böcker, sånger, bordsbön och belysa de kristna högtiderna.

Vår värdegrund

Vi är en engagerad Förskola. Vi vill utveckla våra barn enligt gällande skollag, förstå våra barns drivkrafter och behov och ta ansvar för hur vi utvecklar dem. Vi förankrar respekten för de mänskliga rättigheterna som det svenska samhället vilar på.

Vi strävar efter att vara lyhörda och öppna mot barn och vårdnadshavare. Lyhördhet definierar hur vi fungerar som förskola, gentemot våra barn och varandra. Vi är lösningsorienterade och okomplicerade. Vi har en tydlig kommunikation och enkla processer. Vi bejakar varje människas egenvärde och verkar för en hållbar utveckling. Våra Barns åsikter tas tillvara i utbildningen och vi ger dem möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Tillsammans erbjuder vi en trygg och attraktiv förskola. Vi håller oss uppdaterade på vad som händer inom skollagen och läroplanen och utvecklar ständigt vår kompetens. Vi välkomnar olika perspektiv och förenas i vårt engagemang i en kristen profil för att forma framtida generationer.

Relaterat innehåll

Just nu har vi inget att visa här