Mårängskolan

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Mårängskolan är en F-6 skola som ligger på Sävastön, 9 km söder om Boden. Det är en växande skola, idag går det ca 400 elever här. Hösten 2023 står vår nya skolbyggnad klar.

De flesta klasser är tre parallella där både elever och pedagoger samarbetar med varandra. Vi har fyra fritidshemsavdelningar som bedrivs i samma lokaler som övrig skolverksamhet.

Lust att lära och glädjen att lyckas är skolans ledord. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som bygger på ett tematiskt arbetssätt där eleverna är aktiva och samarbetar med varandra. Vi tror att vi lär av och med varandra med alla sinnen och hela kroppen. Genom att uppleva tillsammans lär vi oss mer.

Lärmiljön är viktig för oss på Mårängskolan, trygghet och trivsel är grunden för lärande. Eleverna möter engagerade pedagoger och många olika klassrum som skolskogen, musiken, fritidshemmen, skolgården, klassrummen, köken, idrotten, badhuset, och närmiljön. Digitala verktyg och programmering är naturliga inslag i alla verksamheter. I de lägre åldrarna arbetar vi med ASL – att skriva sig till läsning.

Vi erbjuder alla elever i årskurs 2, 4 och 5 att delta i dag- och kvällsäventyr. Äventyrspedagogik präglas av samarbete, lek, ansvar, kommunikation, kreativitet och nyfikenhet. I årskurs 3 går alla elever golfskola.

Är ni nyfikna på vår förskoleklassverksamhet kan ni få en inblick i dokumentet som finns här på sidan.
 

Relaterat innehåll
Skolskjuts
Detta gäller för skolskjuts i grundskolan Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.…