Tallbackens förskola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Tallbackens förskola är belägen i Sävast, 6 km utanför centrala Boden. Förskolan har Brönjaskolan och idrottshallen Träffpunkten som närmsta grannar. Tallbacken har fyra portaler för barn i åldrarna ett till fem år. Humlan och Nyckelpigan är för de yngre barnen och Myran och Fjärilen är för de äldre barnen.

Vi lägger grunden för ditt barns livslånga lärande, barnets första skola ”förskolan”.

 I förskolans utemiljö ingår naturgård, med träd, rötter och mossa en yta som utmanar barnens motorik. Här sker spontan undervisning utifrån barns fascination av pinnar, kottar, insekter och djur i naturvetenskap. Gården kan delas upp och genom detta kan vi ha olika undervisningsgrupper utomhus.

”Förskolan ger barnen en grundutbildning och i den ingår undervisning och utbildning” Förskolans läroplan Lpfö 2018.

Förskolan arbetar tematiskt och ämnesövergripande med att utveckla barnens förmågor. Våra prioriterade mål:

Språk och kommunikationanvänder vi verktyg som TRAS och Bornholms material.
Social kompetens till exempel en metod som äldre barnsidan använder är “Snick och Snack “för att samtala och komma överens om vid samspel, olika tänkande och konflikter ense mellan barn.
Matematik, använder vi vardagsmatematik dagligen och MIO material.
 
Arbetssätt/förhållningssätt – Vi ser alla barn som rika och kompetenta, med egen drivkraft att utvecklas. Vår utbildning ger barnen stimulans till nyfikenhet, lust till utveckling och lärande. Vi är positiva, glada och tillåtande inom tydliga ramar. Vi arbetar med gruppdynamiken att barnen utvecklar sin förmåga att lära, leka enskilt och i grupp. Vi förskollärare, förskole pedagog och barnskötare använder uppmuntran, samtal och stöd i vårt förhållningssätt.

Leken – Är viktig för lärande och utveckling. I lekens och lärandets olika former stimuleras, fantasi, inlevelse, lust, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, att samarbeta och lösa problem. Barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor, lärande och erfarenheter genom leken.

Möten/samling/aktiviteter – Vi har olika möten i verksamheten med daglig undervisning och i undervisningsgrupper. Vi arbetar för en samhörighet genom att uppmärksamma alla barn/ kompisar.  Språkliga kompetenser stärks med daglig kommunikation, högläsning, samtal, sång, lek, rytmik, sagor, rim och ramsor.

Relaterat innehåll
Ansökan till förskola
Vad gäller vid ansökning till förskola Bodens kommun garanterar plats vid förskola i kommunen förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast fyra månader innan önskat datum för placering. Vård…
OB-barnomsorg
Anmälan om behov När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte han…