Tankeborgen – Svartlå fria

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Tankeborgen är en fri skola och fri förskola som drivs som en medlemsägd ekonomisk förening utan vinstintresse. Allt eventuellt överskott går direkt tillbaka in i verksamheten.

Skolan har ca 30 barn i år f-6 och förskolan har ca 17 barn. Tankeborgen har 14 anställda.

Vi har tillgång till all specialkompetens som krävs.

Hög personaltäthet med behörig personal på skola, fritids och förskolan. I dagsläget har vi i snitt en vuxen på 6 barn.

Vi erbjuder förskola och skolbarnomsorg utan kostnad, du tjänar ca 12000:-/barn och år.

Små arbetsgrupper är en av många fördelar med en liten skola. Det ger lugn studiemiljö som är förutsättning för inlärning av de uppsatta läroplansmålen.

Bra inne- och utemiljö. Vi har stora ljusa klassrum, gymnastiksal och matsal i huset, förskola och fritids har egna lokaler.

Vi har skogen inpå knuten och mycket verksamhet där. På skolgården har vi en egen isbana,egna odlingar och stora lekytor. All verksamhet i skola, förskola och fritids är under samma tak.

Eget skolkök med hemlagad mat som uppskattas stort av både våra elever, personal och andra lunchgäster. Vi använder oss av svenska råvaror och närproducerat.

Vår profil är natur, kultur och företagsamhet vilket genomsyrar all verksamhet. Exempelvis genom det egna skolcaféet, med underhållning och försäljning.

Sång, musik och teater är återkommande och naturliga inslag i den vardagliga undervisningen,  tex får alla elever tidigt möjlighet att prova på flera olika instrument.

Svartlåmodellen är vår pedagogiska modell. Vi avslutar varje läsår med en gemensam skolresa där elever, föräldrar och personal deltar.

Relaterat innehåll

Just nu har vi inget att visa här