Svartbjörnsbyns skola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Svartbjörnsbyns skola är en grundskola med ca 150 elever från förskoleklass till år 6. Vi erbjuder våra elever en trygg skolmiljö där alla blir sedda. 

I huvudbyggnaden finns klassrum, grupprum, bibliotek och musiksal.  I fristående byggnader har vi matsal och idrottshall.  Vår skolgård är stor och inbjuder till många olika aktiviteter.  Här finns lekstall, lekplats med klätterställning och gungor, landhockeyplaner, basketplan, fotbollsplan, fria gräsytor samt skridskoplan och snökullar.

Skolan ligger mitt i byn och har närhet till både vatten och skog, som inbjuder till utelärande. I skolan finns ett fritidshem med två avdelningar, Björnidet och Grottan.

Skolans profil

Natur – hälsa – rörelse! – för lärande för alla barn i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Vid Svartbjörnsbyns skola får barn och unga verktyg för ett livslångt och hållbart lärande.  Vi arbetar för att alla ska må bra i både kropp och knopp. Vi använder så många sinnen som möjligt.


Vår närmiljö inbjuder till varierande aktiviteter och används som en del i vår undervisning. Genom utevistelse och rörelse får eleverna ökade förutsättningar att möta framtidens utmaningar!

Vår skola har profilerat sig mot Natur-Hälsa-Rörelse och det är något som genomsyrar vår verksamhet.  Vi vill att våra elever ska uppskatta naturen, ha sunda vanor och ha rörelseglädje.  Att de ska trivas, vara trygga och få goda kunskaper. 
Målen når vi genom att arbeta tillsammans med eleverna.

Skolans ledord är gemenskap och glädje!

Relaterat innehåll
Skolskjuts
Detta gäller för skolskjuts i grundskolan Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.…