Pusslet – anpassad grundskola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Pusslet finns inrymd i Gammelängsskolan på Erikslund. Förutom våra egna fina lokaler finns tillgång till gymnastik och specialinredda rum för sinnesupplevelser, Snoezelen. Vi har mycket nära till natur, lekpark och promenadvägar. Vid behov av samverkan finns grund- och förskola i området.

Vår profil

Pusslet är en verksamhet riktad till barn och ungdomar med funktionsvariationer i olika grad. Det innebär att vi kan erbjuda plats från förskole- till och med gymnasienivå. 

Innehållet bygger på TEACCH-modellen vilket betyder ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till elever med autism. 

Vi erbjuder en visuellt tydliggörande pedagogik och struktur för att minska elevernas stress och oro. Grundsynen är att med stöd av gällande kursplan anpassa skol- och fritidsmiljön utifrån elevernas perspektiv och behov. 

Relaterat innehåll
Stureskolan
Stureskolan är en kommunal högstadieskola som ligger i centrala Boden. Här går cirka 360 elever i åk 7-9 och vi har närmare 60 anställda. Elever och lärare tillhör ett arbetslag…
Prästholmsskolan
Prästholmsskolan finns i Bodens nedre stadsdel, ett hundratal meter från det vackra Brännastrand i Bodens centrum. Utemiljön är vacker och består av gräsytor, lekparker, lekställningar för att ge goda…
Skolskjuts
Detta gäller för skolskjuts i grundskolan Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.…