Här kan du lära dig mer om

Norra Svartbyn

I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Norra Svartbyn sträcker sig efter Svartbyträskets norra strand och är en gammal jordbruksbygd med anor från medeltiden. Under 1970-och 80-talen blev byns centrumnära läge intressant för bebyggelse av moderna villakvarter, men den lantliga prägeln kom ändå att bevaras. Byn karaktäriseras av en blandad, gles bebyggelse med gårdar, timmerbyggnader, sekelskiftesvillor och modernare bostadshus. Området är lugnt och naturnära, ”perfekt för hundägare” och andra som vill ha nära till skog och mark. Själva hjärtat i byn är Svartbygården, en gammal skola som renoverats och nyttjas som byalokal. I byggnaden finns bland annat bibliotek, kök, scen och möteslokaler. Norra Svartbyns intresseförening och andra lokala föreningar anordnar här en mängd aktiviteter som till exempel utställningar, julmarknader , barnteaterföreställningar och pubkvällar. Byn har en friförskola medan grundskola F-6 finns i grannbyn ett par kilometer bort. Idag bor här runt 500 personer, många av dem pensionärer som flyttade in under 1970- och 80-talen men allt fler barnfamiljer söker sig hit. Andan i byn beskrivs ofta som öppen och optimistisk. ”Det är lätt att få ihop folk och göra saker”.

Centrum

5 Kilometer

Apotek

5 Kilometer

Hälsocentral

4,6 Kilometer

Mataffär

3,6 Kilometer

Sjukhus

21 Kilometer

Skola

2,3 Kilometer

Förskola

0 Kilometer
  • 1. Stadsnära med landsbygdskaraktär Att bo i Norra Svartbyn innebär ett naturnära boende med tillgång till ängar, berg, skog och vatten – och ”lagom avstånd” in till stan. Bland de fördelar boende gärna framhåller nämns lugnet och trevnaden samt att det ofta anordnas roliga aktiviteter där många bybor deltar. Med inslaget av natur, gamla byggnader och gott om hästar finns mycket för barn att uppleva.
  • 2. Svartbygården Den lokala byaföreningen driver byns kombinerade bygdegård och kulturhus. Den uppskattade mötesplatsen innehåller bibliotek samt bokningsbara lokaler för föreningsträffar, privata tillställningar, skapande aktiviteter och event. Tillgång finns till scen, filmduk och projektor, ljudanläggning och bardisk (Teaterbaren) samt ett välutrustat kök. Utomhus finns plats för olika slags friluftsaktiviteter. Just nu planeras en helt ny lekplats. Invid byagården ligger också en bagarstuga som drivs av Svartby byamän och som kan hyras för bakning, möten och mindre tillställningar.

  • 3. Bybibliotek Sedan hösten 2005 drivs biblioteket av en grupp inom byaföreningen, som tog över det som då var filialen till Bodens stadsbibliotek. Biblioteket är en viktig mötesplats där byborna kan träffas över en fika och botanisera i det generösa utbudet av boktitlar, ljudböcker och tidningar. I biblioteket hålls också återkommande aktiviteter som Stick- och hantverkscafé och Öppen förskola.
  • 4. Skridskobana, skidspår och grillplatser Byaföreningen svarar för spolning av skridskobanan vid Svartbygården, liksom för dragning av skidspår i terrängen och skötsel av grillplatser.
  • 5. Landskapet Det omgivande odlingslandskapet kring byn, ladulandskapet, är av kulturhistoriskt intresse och har så kallat landskapsbildskydd, avsett att värna särskilt tilltalande landskap.

Om området

Svartbyn nämns tidigast i 1543 års jordebok som en av flera byar inom Överluleå socken. Byn bestod vid denna tid av en serie gårdar invid Svartbyträsket. Med rötterna i ett förmodernt agrart samhälle sträcker sig idag Norra Svartbyn djärvt mot framtiden med en ny industrietablering: H2 Green Steels anläggning för produktionen av fossilfritt grönt stål. Etableringen, med start 2024, medför stora förändringar för byn vilket föranlett en tät dialog mellan by, kommun och företag där byaföreningen fungerar som samordnande kanal. En positiv effekt av den nya utvecklingen är ett ökat intresse för byn och dess identitet, vilket gett byaföreningen fler medlemmar, med nya idéer och aktiviteter som följd. 

Finns I området

Fiber / Fjärrvärme / Lokaltrafik / ÅVS / Förskola

För Google Street view, dra och placera den gula gubben på kartan.

Förskolor i närheten

Skolor i närheten

Föreningsliv i området