Här kan du lära dig mer om

Torpgärdan

I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Torpgärdan är ett uppvuxet villaområde beläget i södra delen av Boden, i öster gränsande till Svartbyträsket. Ursprungligen bestod området av åker och äng med några mindre gårdar fördelade längs sjön. Under 1960-talet inleddes platsens omvandling till modernt villaområde efter amerikansk förebild, där bilen som idé genomsyrade planeringen. Varje hus fick egen uppfart och/eller garage, men samtidigt vidtogs åtgärder för att minimera genomfartstrafik. Stor vikt lades vid grönytor för rekreation och lek. Området har fördelen av relativ närhet till såväl stadskärnans utbud som tillgång till strövområden. Här finns utmärkta gång- och cykelbanor, gräsmattor och talldungar. Hundägare finner fina promenadvägar, inte minst längs sjön. Områdets grundskola, Torpgärdsskolan (F-6), förfogar över en stor skolgård med skogsparti och gräsytor, vilket ger goda möjligheter till friluftsverksamhet.

Centrum

4 Kilometer

Apotek

4 Kilometer

Hälsocentral

3,4 Kilometer

Mataffär

3 Kilometer

Sjukhus

20 Kilometer

Skola

0 Kilometer

Förskola

0 Kilometer
  • 1. ”Närhet till allt” Närheten är den kvalitet som oftast framhålls när området kommer på tal. Från Torpgärdan är det lätt att ta sig till arbete, skola, livsmedelsaffärer, liksom till fritidsaktiviteter och kulturutbud. Busskommunikationerna är goda, vilket underlättar pendling. I närområdet finns exempelvis Nordpoolens äventyrsbad och multisportarenan Boden Energi Arena med intilliggande padelhall.
  • 2. Svartbyträsket Det sjönära läget innebär rika tillfällen till paddling, skid- och skoteråkning.
  • 3. Gruvbergets rekreationsområde Det uppskattade friluftsområdet Gruvberget ligger på nära avstånd från Torpgärdan. Berget har höga naturvärden med gammal tallskog och sällsynta orkidéarter som norna och skogsfru. Friluftsfrämjandet har sin klubbstuga här och arrangerar friluftsaktiviteter året runt.
  • 4. Ridskola och hundhall I utkanten av Torpgärdans västra industriområde ligger Bodens Ridklubb som erbjuder ridaktiviteter för olika målgrupper. För hundentusiaster finns Hundhallen, som kan hyras av både privatpersoner och klubbar för träning, kurser och tävlingar.
  • 5. Kyrkan På gångavstånd, i angränsande Södra Svartbyn, ligger Matteuskyrkan som med sin mångfald av aktiviteter utgör en betydelsefull mötesplats. Några exempel från verksamheten är barnkör, ”Efter plugget”, musikevenemang och biologisk mångfaldsträdgård.

Om området

Under 1800-talet utgjordes Torpgärdan av så kallad inägomark, det vill säga åker och äng som inhägnats med gärdesgård för att hålla betesdjuren borta. Betet skedde i stället i utmarkerna, där byborna även kunde jaga och samla ved. Från jordbruksbygd utvecklades Torpgärdan till villastad med intilliggande industriområden. Exploateringen sköt fart under senare delen av 1960-talet och den byggnadsstil som dominerade var svenska kataloghus med panel, tegel eller mexisten. (Några av husen fick utpräglad amerikansk prägel med pulpettak och integrerade garage.) Tomterna anlades för att vara lättskötta med ett fåtal buskar eller träd och gräsmattor för barnens lek. Designen förutsatte att någon, underförstått kvinnan, var hemma dagtid och passade barnen, vilket föranledde uttrycket ”hemmafrufällor” om boendemiljön. En viktig faktor för områdets attraktivitet var Svartbyträsket som fram till 1980-talet var en älskad bad- och fiskesjö. Idag nyttjas träsket främst för paddling, skid- och skoteråkning men sedan några år pågår ett omfattande arbete för att återställa balansen i vattnet med målet att återskapa en levande bad- och fiskesjö.

Finns I området

Fiber / Fjärrvärme / Lokaltrafik / Länstrafik / ÅVS / Förskola / Skola 1-6 / Gym

För Google Street view, dra och placera den gula gubben på kartan.

Förskolor i närheten

Skolor i närheten

Föreningsliv i området