Här kan du lära dig mer om

Brännberg

I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Byn Brännberg (tidigare Johannesberg) ligger tre mil väster om Boden, i Alåns dalgång vid foten av Brännberget. Med rötter i jord- och skogsbruk växte byn fram i samband med Norra stambanans dragning under slutet av 1800-talet. Under 1970-och 80-talen sökte sig barnfamiljer hit och moderna villor uppfördes bland äldre hus och gårdar. Länge hade byn både affär och skola men efter hand som dessa verksamheter lags ner har platsen fått karaktär av naturnära, lugn by. Både pensionärer och barnfamiljer bor här men tendensen är att allt fler yngre flyttar in. Flera av byborna pendlar till arbeten i Boden, Luleå eller Älvsbyn men det finns också ett antal småföretag, bland annat ett bärföretag som driver lokaler för sina säsongsanställda. Byns mest uppskattade tillgångar är närheten till fina skogsmarker och fiskesjöar och den modernt rustade byalokalen. Brännberg beskrivs ofta som en trygg plats med närhet till både natur och tätorter. Under 2023 får byn en egen bussförbindelse till Boden.

Centrum

29 Kilometer

Apotek

29 Kilometer

Hälsocentral

29 Kilometer

Mataffär

21 Kilometer

Sjukhus

51 Kilometer

Skola

24 Kilometer

Förskola

24 Kilometer
  • 1. Naturnära, lugnt och stilla I Brännberg är det nära till skogen (blandskog och tallhedar) och därmed till bär och svamp.
    Fiskesjöar finns på nära håll, som Vitträsk, Vändträsket och Alträsket.
  • 2. Byanda Lugnt, skönt och tryggt är ord som återkommer när Brännbergsbor beskriver sin by. Här finns en genuin gemenskap och det är självklart att hjälpa varandra. Byaföreningen ordnar årliga aktiviteter som vår- och höstmiddag, gemensam paltmiddag under jakten, julgröt och kvällscafé.
  • 3. Byalokalen I den före detta affären finns byns samlingslokal som har modernt gym och bagarstuga. Både lokal och bagarstuga kan hyras av allmänheten. Verksamheten drivs av byaföreningen Bärkraft.
  • 4. Skoterspår Brännberg har fina skoterspår som dockar med Älvsbyn, Boden, Bredåker, Degerbäcken, Degerträsk med flera platser. Spåren dras på privat initiativ.
  • 5. Fritid I byn finns fotbollsplan, tennisplan och en älgskyttebana som drivs av jaktlagen. Badplats saknas men vissa bybor doppar sig gärna i Alån, som också är en fin å att fiska i.

Om området

Brännbergs tidiga utveckling skedde genom de så kallade kolonaten. Dessa var ett sätt för staten att motverka emigration och stimulera kolonisationen av Norrbotten. Kolonisterna erbjöds en bostad och en bit odlingsmark, ofta på en utdikad myr. Flera av dessa enheter kom senare att ombildas till små jordbruk. I byn fanns också verksamheter som sågverk, tegelbruk och en fabrik för tillverkning av den så kallade ”Brännbergskojan”. 

En annan intressant aspekt av byns historia är den statliga försöksgård som anlades under tidigt 1900-tal. Vid denna tid sågs det som en viktig uppgift för staten att hitta metoder för uppodling av myrmark. Försöksgården var framgångsrik och lockade elever från hela landet. Också jordbrukarna vid kolonaten erbjöds arbete här. I slutet av 30-talet övergick gården till Lantbrukshögskolan, som drev verksamheten vidare fram till 1957. 

Idag är det bärplockningen som sätter sin prägel på byn. Under juli månad kommer många bärplockare hit för att skörda hjortron, blåbär och lingon.

Finns I området

Fiber / Länstrafik / ÅVS / Bokbuss

För Google Street view, dra och placera den gula gubben på kartan.

Förskolor i närheten

Skolor i närheten

Föreningsliv i området