Boden blev Sveriges föreningsvänligaste kommun

Foto Mats Engfors/Fotographic

Under 2020 utnämndes Bodens kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun. Med utmärkelsen följer stolthet, glädje men också ett ”upp till bevis”. 

Föreningarna är en mycket viktig del av vårt samhälle och står för en stor del av de självvalda glädjeämnena i våra liv, utanför jobb och skola, guldkanten på pension eller arbetslöshet. Vårt föreningsutbud i Bodens kommun spänner över ett mycket brett spektrum. Här finns föreningar för allt från motor och dans till en mängd idrotter, konst, teater, fiske, bridge, skytte, scouting och byaföreningar. Föreningarna står för ett engagemang av många ideella eldsjälar som tillsammans gör vår kommun till en attraktiv plats att vilja flytta till och stanna kvar i. 

Bakom utmärkelsen Sveriges föreningsvänligaste kommun står organisationen Sveriges föreningar. Urvalet grundas på ledorden självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka. Hur lever då Bodens kommun upp till detta?

– Framförallt tror jag mycket handlar om att vi för en dialog och verkligen pratar med föreningarna. Vi bjuder upp till dans och tar diskussionen, sammanfattar Alf Wennskog, avdelningen kultur, fritid och ungdom.

Återkommande dialogmöten är ett väl inarbetat koncept som började med kulturföreningar för flera år sedan och har förädlats till att omfatta alla. Där lyfts frågor som berör alla, det delas information och skapas kontakter och förståelse. Under pandemiåret har dialogen tätnat ytterligare och mötts upp med extra stöd och hjälp utifrån föreningarnas uttalade behov.

Motiveringen till utmärkelsen lyder så här:

”Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten då civilsamhället lyfter ämnen som driver på utvecklingen samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser. Detta leder till att Boden är en spännande kommun att verka och leva i. Under pandemin har samverkan genomförts på nytt sätt med kunskapsinsamling och stödpaket, vilket möjliggör att civilsamhället kan verka på lång sikt i sitt älskade Boden.”

Coronastöd till föreningar

Ett konkret exempel på hur Sveriges föreningsvänligaste kommun agerar är det extra coronastöd som Bodens kommun har delat ut till föreningarna i år. Totalt har en miljon kronor fördelats till aktiviteter och ekonomisk hjälp. 

2020 var ett tufft år för många föreningar som inte bara tappade stora försäljnings- och entréintäkter, utan också många intäktsbringande uppdrag på marknader, travet, den planerade SM-veckan med mera. Mycket fick ställas om och in. Samtidigt ökade trycket på utomhusaktiviteter och behovet av coronasäkra aktiviteter. 

– Vi har kämpat med att anpassa oss till regler som ändras gällande åldersgrupper. Vi har haft all träning och även möten utomhus i kylan, men ändå försökt hålla igång den idrott vi kan. Det är viktigt för alla men allra mest kanske för ungdomar, säger Kenth Wärja, huvudtränare i Trångfors IF som erbjuder träning för åldrar från knattar till seniorer. 

Ekonomiskt stöd till förening

Förutom att stödja föreningarna ekonomiskt, till exempel genom nollhyror och att föreningarna fick behålla beslutade verksamhetsstöd och arrangemangsstöd trots utebliven verksamhet, infördes också ett extra coronastöd. Stödpaketet kunde sökas av alla typer av föreningar och fördelades i två kategorier. Det ena, på cirka 250 000 kronor, gick till konkreta satsningar som nya grillplatser, skoterleder, skidspår med mera för att möta upp den ökade efterfrågan på uteaktiviteter. Den andra delen, cirka 750 000 kronor, har fördelats som rent ekonomiskt stöd för att täcka ekonomiska förluster.

– För oss skulle jag säga att stödet från kommunen och riksidrottsförbundet har varit räddningen för att över huvud taget finnas kvar, säger Peter Backlund, ordförande i Trångfors IF och en av de aktiva pensionärer som lägger en mycket stor del av sin tid på föreningslivet.

Han beskriver ett intäktsbortfall i föreningen på cirka 300 000 under pandemiåret. Allt har inte kunnat täckas med bidrag men utebliven plan- och hallhyra på 125 000 och nytt stöd till ett elitlag har vägt upp balansen något. De har också fått hjälp till att rusta upp en hockeyrink.

– Jag lyfter på hatten och ger en stor eloge till Bodens kommun som har gett föreningarna en oerhört viktig hjälp i år, säger han.

Relaterat innehåll