Servicepunkt i Unbyn/Avan

Nu är servicepunkternas treenighet i Bodens kommun komplett. Med verksamhetsledaren Jenni Bergliv vid rodret formas ytterligare en lokalt anpassad servicepunkt, nu över kommungränserna i Unbyn/Avan.

I Bodens kommun drivs sedan tidigare två servicepunkter – av Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK, i Harads, och av Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening, RÅEK, i Gunnarsbyn. Nu har den nystartade Unbyn/Avan Servicepunkt ekonomiska förening, UNEK, kompletterat med en tredje servicepunkt i sin del av kommunen. Alla tre har gemensamma nämnare men också unika anpassningar till varje bygds behov. Mest unikt i Unbyn/Avan är kanske att servicepunktens verksamhet spänner över två kommuner, då byarna ligger på varsin sida om kommungränsen. Satsningen sker i samverkan med Luleå kommun och servicepunkten fångar upp båda byarna på ömse sidor om kommungränsen från kontoret i Unbyn.

– Det är väldigt varierande och jättekul att vara med och bygga upp, säger Jenni Bergliv, verksamhetsledare.

Gemensamt för alla servicepunkter är att de är till för att ge invånarna i bygden samhällsservice i form av vägledning, rådgivning, bokning och kontakt med myndigheter samt fungera som en mötesplats.

– Vi är som ett medborgarkontor i miniformat. Här kan bybor komma in för allt från att hämta kompostpåsar till att kopiera, förklarar Jenni Bergliv, som inledde sin återkomst efter föräldraledighet med att öppna servicepunkten officiellt och rivstarta som programledare i direktsänd företagsfrukost. 

Eftersom tjänsten och verksamheten är helt ny handlar det också om att hitta sin modell och ringa in det behov som just den här bygden har, i kombination med koncept som går att applicera från de andra två servicepunkterna. 

– Jag märker ett jättestort intresse här. Folk stannar på byn och kommer med önskemål om vad de tycker att servicepunkten ska hjälpa till med, så vi är med och roddar i lite allt möjligt, säger Jenni.

Närmast förestående är att anställa ytterligare en person till Servicepunkten.

– Vi ser också i dagsläget över möjligheten till hjärtstartare till bygden vilket har efterfrågats av bygdens invånare, säger Jenni Bergliv.

Relaterat innehåll