Här planeras nya villatomter vid älven nära stan

Foto Mats Engfors/Fotographic

Vill du bo vackert i ett nybyggt hus med utsikt över älven men ändå nära stan? Kolla in det här! I barnvänliga Trångfors, på cykelavstånd från centrala Boden, planeras nu 38 nya villatomter med riktigt fina lägen.

Bodens kommun går ut på samråd med en detaljplan för 38 villatomter i omedelbar närhet till Luleälven. Tomterna ligger intill nuvarande villabebyggelse i Trångfors, fyra kilometer från centrala Boden. Här föreslås en variation av bostadstyper med radhus/parhus/kedjehus och friliggande villor. 

Kommunens målsättning är att växa till 33 000 invånare år 2030. För att förverkliga visionen är det viktigt att komma igång och möjliggöra byggandet av fler bostäder. I den fördjupade översiktsplanen pekas Trångfors ut som ett utvecklingsområde.

Ett attraktivt bostadsområde

– Det känns roligt att vi kan tillhandahålla så pass många attraktiva tomter nu. Boden är på väg in i en intensiv tillväxtperiod, varierande och attraktiva boendeformer kommer att vara en framgångsfaktor i det långsiktiga målet för att nå vår vision och befolkningsmål, säger Lars Andersson, plan och exploateringschef på Bodens kommun.  

Detaljplanen syftar till att utveckla den berörda marken i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde och att möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Avsikten är också att möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, lämpliga allmänna platser och att skydda känsliga natur- och kulturområden.  

Strandnära lägen nära älven och stan, för er som vill bygga och bo i villor med attraktiva lägen.

Strandnära läge 

Bostadsområdet planeras mellan Luleälven och Engelska kanalen där det ligger ett par fotbollsplaner som inte längre används. Kommunen vill upphäva strandskyddet som ligger på delar av området och ge möjlighet att bygga villor närmare än 100 meter från älven. Detta eftersom det råder bostadsbrist och strandkanten till stor del redan idag är otillgänglig då det består av tätbevuxen skog och branta slänter. Närmast älven planeras en gång- och cykelväg för att göra det enklare att njuta av naturen och vattnet.

I planen finns också områden utpekade som natur och park, som passar för barnlek och rekreation. Engelska kanalen har ett kulturhistoriskt värde och kommer att bevaras. En gång- och cykelbro planeras över kanalen.  

Tomter med generösa byggrätter

De närmast älven föreslås bara friliggande villor få byggas. Här blir tomterna väl tilltagna, minst 1000 kvadratmeter, och husen kan bli upp till 250 kvadratmeter stora, med en byggnadshöjd på 4,2 meter. Närmast kanalen tillåts 6,5 meter höga byggnader och det är förutom villor även tillåtet att bygga radhus, parhus och/eller kedjehus. 

Bo i Trångfors 

Trångfors är ett villaområde som ligger fyra kilometer väster om centrala Boden. Härifrån cyklar du in till stan på mindre än en kvart, om du inte hellre tar bussen. I Trångfors byggs en ny förskola som planeras stå klar i slutet av 2023. Närmaste skola (F-6) ligger i Heden, 2,5 kilometer bort.

Trångfors har även ett en egen fotbollsförening, Trångfors IF, med damlag och flicklag. Här finns också ett flertal lekparker och närhet till motionsspår, skoterleder och ett rikt natur- och friluftsliv.  

I området kring Trångfors bor många i villor byggda på 1950- och 1960-talet. Här är den genomsnittliga bostadsytan 46 kvadratmeter per person. Medelinkomsten i området är 31 014 kr, vilket är 14% högre än snittlönen i Sverige. Snittpriset på en villa i Bodens kommun är ungefär 2 miljoner kronor. 

Bygga hus i Boden

Drömmer du om att bygga ditt eget hus? I Boden finns goda förutsättningar för att förverkliga din husdröm. Läs mer om att bygga hus i Boden här.

Det kan dröja något år innan tomterna i Trångfors är byggklara och kommer ut till försäljning. Även innan dess har Bodens kommun ett varierat utbud av tomter till salu, stadsnära och på landsbygden. Du bokar din drömtomt via Bodens kommun e-tjänst ”köp tomt” där du med hjälp av mobilt bank-id kan legitimera dig och boka online. Läs mer om att köpa tomt här.

Familj tittar på villatomter i Boden.

För att bygga ett nytt hus behöver du först ansöka om bygglov. Bodens kommun är snabbast i Sverige på att hantera bygglovsansökningar. Du kan läsa mer om bygglov här.  

I Boden finns ett flertal lokala husleverantörer, såsom Vittjärvshus, Norrläge, MBT Nord och Novahus. Vill du ha arkitekthjälp i ditt husritande kan du kontakta A och D Arkitektkontor eller Sweco som finns på i Boden. 

Första steget i samrådsprocessen

Samrådet är en tidig del av planprocessen där berörda parter får möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Till samråd visas ett preliminärt planförslag. Efter samråd sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där planhandlingarna och plankartan revideras vid behov. Till granskningen visas ett slutligt förslag och inkomna synpunkter. Bodens kommunfullmäktige förväntas fatta beslut kring antagande av detaljplanen under våren 2023.

Relaterat innehåll
Svart villa med stor terrass i trappor.
Hemma hos familjen Hedberg  En arkitektritad villa med sluttande tak, en trappterrass, rymligt kök och stora fönster ut mot ån. Det blev resultatet när Jonas och Johanna hittade guldläget och …
Nybyggare i närhetslivet
En tvåplans funkisvilla med takterass mot söder var drömhuset som blev verklighet för Fanny och Victor. Genomtänkta detaljer och personliga materialval gör hemmet till deras eget. …
Hittade hem med alla rätt
När drömmen om husliv skulle bli sann föll valet på en nyproducerad villa i Sävast. Häng med hem till Zabrina Dixon Johansson och Robin Lundgren. Här finns allt de önskat sig. Vid en första anblick…
Hemma på vår gata i stan
Mitt i stan hittade Jovana och Rickard sitt drömhus från förra sekelskiftet. 250 kvadratmeter ger gott om yta för släkt, vänner och ett stort mått personlighet. “Vi har allt vi kan önska oss och mer d…
12