Husinventering för ökad inflyttning

Foto Mats Engfors/Fotographic

En ökad efterfrågan på hus på landet matchas med tomma ödehus med potential. Resultatet förväntas leda till ökad inflyttning och nytt liv i många fina gamla hus. 

I projektet Växa tillsammans möts Luleå och Bodens kommuner för att inventera obebodda hus med potential att säljas eller hyras ut. Förstudien scannar av utbudet och har tagits emot mycket positivt hos både ägare och köpare.

“Växa tillsammans” är en förstudie som ägs av Luleå och Bodens kommuner och utförs av RÅEK i Gunnarsbyn tillsammans med medborgarkontoret i Råneå. Hela området från Råneå till Gunnarsbyn samt Vitådalen inventeras på ömse sidor om kommungränsen.

Bakgrunden är en ökad efterfrågan på bostäder utanför tätorterna, mer än det idag har funnits hus till, i kombination med behov av ökad inflyttning. Detta samtidigt som det finns många obebodda hus som riskerar att förstöras av tiden, men som med lite kärlek skulle kunna få nytt liv både i huset och i byarna.

– Vårt jobb handlar om att inventera och se vilka hus som är obebodda. Inventeringen pågår än med målet att vara färdiga till sommaren, säger Jenny Engström, som är RÅEKs representant i projektet.

Hon samarbetar med kollegan Marja Leena Tallus på Medborgarkontoret i Råneå. Tillsammans har de hittat många fina pärlor redan. 

– Hittills har vi identifierat ett flertal hus, allt från kallställda ödehus och renoveringsobjekt till inflyttningsklart, säger Marja Leena Tallus.

När inventeringen är färdig är tanken att utveckla förmedlingen ytterligare så att husägare och intresserade köpare lättare ska kunna hitta objekten och varandra. Modellen ska förhoppningsvis vara användbar i tider då Norrbotten ropar efter arbetskraft och trenden visar att allt fler vill bo i tätortsnära landsbygd. Efter ett TV-inslag om projektet gick epost och telefon varm av intresserade, vilket bådar gott för fortsatt utveckling av idén.

Relaterat innehåll

Proffstränaren väljer Boden

Janita Luttunen, travtränare på proffsnivå från Torneå, har börjat ett nytt liv i Boden. Tillsammans med maken Jani, deras fyraåriga tvillingflickor och tolv travhästar, har

Läs mer »