Ny förskola i Sävast

Foto Mats Engfors/Fotographic

Lunda förskola i Sävast är den andra av fyra nya förskolor i den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga någonsin i Bodens kommun. Lunda förskola blir den första helt nybyggda och planeras att öppnas 2021.

Antalet barn i åldern ett till fem år ökar samtidigt som det har tagits ett politiskt beslut att sänka antalet platser från 17 till 15 per förskoleavdelning i Bodens kommun. För att möta efterfrågan på förskoleplatser och anpassa framtidens barnomsorg med mer ändamålsenliga lokaler har Bodens kommun tagit fram en utvecklingsplan för förskolorna fram till 2025.

Björkdungens förskola i centrala Boden var den första förskolan att totalrenoveras och öppnas i ny tappning. Lunda förskola i Sävast blir den första helt nybyggda, i ett område som expanderar med inflyttning och nya villaområden.

Utformningen har arbetats fram i samråd mellan arkitekter, tjänstemän och personalrepresentanter.

– Tanken är att skapa ett pedagogiskt och hållbart koncept som alla förskolor vi bygger utgår från, säger Charlotte Olofsson, lokal- och säkerhetssamordnare på utbildningsförvaltningen.

Kreativ plats

Lunda byggs i en båge i två våningar med totalt åtta avdelningar och plats för 144 barn. Den nya för-skolan ersätter den äldre förskolan Golfkullen där det finns fyra avdelningar idag. Det innebär en rejäl ökning av antalet platser.

Upplägget baseras på erfarenheterna från Björkdungens förskola, med restaurang och topp-modernt kök, stora gemensamma torg och utrymmen för vattenlek, måleri, snickeri och fönster i barnens höjd inomhus. Ute blir det också en kreativ miljö med scen, grillplats, klätter- och balansbanor, plats för pulka-åkning och skidspår, egen zon för de minsta barnen och genomtänkt groventré. 

Tema för färg, form och materialval planeras att bygga på sägnen om de båda vikingar som kom till älvdalen, Säve och Une, som sägs ha grundat Sävast och Unbyn.

Efter Lunda förskola kommer ytterligare två förskolor att byggas, en på Sandenområdet och en i Trångfors.

– Vi vill som kommun med denna etappvisa investering matcha de geografiska områden där behoven finns så att befolkningen inte ska behöva resa kors och tvärs med sina barn, säger Bertil Sundström, verksamhetschef för för- och grundskola i Bodens kommun. 

Relaterat innehåll