Jobbtitlar i Bodens kommun

Jobbtitlar i Bodens kommun

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi har 239 titlar och är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter.

Jobbtitlar

Adjunkt
Adm assistent/samordnare
Administratör
Affärsledare verksmahete
Aktivitetssamordnare
Alkoholhandläggare
Anhörigkonsulent
Anhörigstödjare
Anhörigvård PAN
Anhörigvårdare
Anläggningsarbetare
Antikvarie
Arbetsledande Vaktmästar
Arbetsledare
Arbetsmarknadskonsult
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsterapeut
Arbmarknkonsulent
Aspirant
Assistent
Automationstekniker
Avdelningschef
Avfallsingenjör
Avlösare
Avlösare PAN
Badmästare
Badvärd
Barnbibliotekarie
Barnskötare
Behandass/Fältarb
Behandlare
Bibliotekarie
Biblioteksassistent
Biståndshandläggare
Bitr enhetschef
Bokbussbibliotekarie
Brandinspektör
Brandman
Budget- o skuldrådgivare
Bygginspektör
Byggnadsinspektör
Byggprojektledare
Cafebiträde
Case manager
Chaufför
Danslärare
Dataskyddsombud
Demensvårdsutvecklare
Distriktssköterska
Dramapedagog
Driftingenjör
Driftledare
Drifttekniker
Ekonom
Ekonomiadministratör
Ekonomichef
Ekonomicontroller
Ekonomistrateg
Elektriker
Energicontroller
Enhetschef
Familjerådgivare
Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Feriearb skolungdom
Fordonsförare
Fritidskonsulent
Fritidsledare
Fritidspedagog
Fritidsutvecklare
Fysioterapeut
Färdtjänsthandläggare
Förare buss
Förmyndare
Förordnad Vårdnadshavare
Förskolepedagog
Förskollärare
Förstelärare
Förvaltare
Förvaltningsadm
Förvaltningschef
Förvaltningshandläggare
Förvaltningsledare
Förvaltningsledare IT
Förvaltningsstrateg
Förvaltnsamordn
GIS-ingenjör
Grundskollärare
Gruppledare
Gymnasielärare
Habiliteringsassistent
Habiliteringspersonal
Handledare
Handläggare
Hantverkare
Huvudregistrator
Idrottslärare
Idrottsplatsarb/Vaktm
Idrottsplatsvaktmästare
Informationsäkerhsamordn
Infrastruktursamordnare
Ingenjör
Institutionstekniker
Instruktör
IT-chef
IT-samordnare
IT-Specialist
Kanslichef
Kassabiträde
Kock
Kock/Kokerska
Kokerska
Kommunarkivarie
Kommunchef
Kommunikationschef
Kommunikatör
Kommunjurist
Kommunsekreterare
Kommunstrateg
Kommunvägledare
Konsumentvägledare
Kontaktperson
Kontrollingenjör
Kulturutvecklare
Kundtjänstadministratör
Kurator
Kvalitetsansvarig
Kvalitetsledare
Kvalitetsutvecklare
Lantmäteriingenjör
Larmansvarig
Larmoperatör
Larmsamordnare
Larmtekniker
Ledsagare
Lokalvårdare
Lärarassistent
Lärare
Lönekonsult
Lönespecialist
Maskinförare
Miljö- o bygginspektör
Miljö o Hälsoskyddsinsp
Miljöinspektör
Miljöstrateg
Modermålslärare
Museiintendent
Museipedagog
Museivärd
Musiklärare
Mätningstekniker
Nämndsekreterare
Omsorgsassistent
Parkarbetare
Parkeringsvakt
Pensions- o försäkrhandl
Personligassistent
Personaladministratör
Personalchef
Personalkonsult
Personalplanerare
Personalsamordnare
Personalstrateg
Personligt Ombud
Planarkitekt
Planhandläggare
Plan-o exploateringschef
Processingenjör
Processledare
Processtekniker
Produktionsledare
Projektledare
Projektsamordnare
Psykolog
Redovisningsassistent
Redovisningscontroller
Redovisningsekonom
Registrator
Rehabiliteringspersonal
Rektor
Rektor Bitr
Reparatör
Resursarbetare
Resurspedagog
Resursperson
Räddningschef
Räddningsvärnsman
Samhällsbyggnadsstrateg
Samhällsplanerare
Samordnare
Schemacontroller
SFI-Lärare
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Skolkurator
Skollogoped
Skolsköterska
Slöjdlärare
Snickare/hantverkare
Socialsekreterare
Speciallärare
Specialpedagog
Studie o yrkesvägledare
Studievägledare
Styrkeledare
Systemadministratör
Systemspecialist
Säkerhetshandläggare
Säkerhetssamordnare
Säkerhetsskyddschef
Teamchef
Teamledare
Teknisk specialist VVS
Textilarbetare
Tolk
Trafikingenjör
Transportledare
Transportrådgivare
Trygghetspedagog
Trygghetssamordnare
Underhållsingenjör
Undersköterska
Ungdomsutvecklare
Uppdragstagare
Upphandlare
Upphandlingschef
VA-ingenjör
Vaktmästare
Verksamhetschef
Verksamhetscontroller
Verksamhetsutv
Verksamhetsutvecklare
Vårdare
Vårdbiträde
Vårdlärare
Yrkeslärare
Återvinningsarbetare
Ämneslärare
Överförmyndarhandläggare