Jag tycker att det händer så mycket här som är intressant, med exempelvis koppling mellan odling och social hållbarhet, och industriers spillvärme som kan användas till växthus.