Jobba i förskolan i Bodens kommun

Jobba i förskolan i Bodens kommun

I Boden satsar vi på våra yngsta medborgare. Fram till 2025 lägger vi 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor. Det är en satsning som saknar motstycke i vår tid i Norrbotten. 

Våra nya förskolor byggs utifrån funktion, barnens behov och pedagogernas arbetsmiljö. Här finns portaler för olika åldrar och torg där barnen kan mötas, möbler och fönster i barnens höjd och utvecklande lärmiljöer. 

De kommande åren planeras även en ny förskola på Sandenområdet och i Trångfors. Dessutom renoverar och bygger vi ut tre av våra befintliga förskolor.

Samtidigt satsar vi också på skolor där vi bland annat bygger ut Mårängskolan på Sävastön med en helt ny skolbyggnad och bättre trafiklösning. 

Bakgrunden är att vi blir allt fler bodensare samtidigt som barngrupperna ska minskas till 15 barn. Två av förskolorna står redan klara, Björkdungens förskola i centrum och Lunda förskola i Sävast som öppnade i februari 2021. 

Nybyggnation

Totalt satsar utbildningsförvaltningen nu cirka 250 miljoner på att bygga fyra nya förskolor, vilket är den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga i Bodens kommun. Björkdungen stod klar 2019. Lunda förskola stod klar 2021.

Jobba i Bodens kommun

I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för.

Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

All verksamhet i kommunen är till för är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställd och likvärdig, oavsett kön eller kulturell bakgrund.

För att uppnå det har vi i Bodens kommun en gemensam värdegrund och HR-strategi. Värdegrunden ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till och bemöta varandra.

Här nedan ser ni en lista på vad som sker de närmaste åren. Förändringar fram till 2025. Varje år fastställs objekten för att säkerställa att utvecklingen följer befolkningsprognosen.   

 • Björkdungens förskola, sex portaler
 • Kyrkkläppens förskola, fyra portaler, stängd för ombyggnation 2022-2023 
 • Rörvikens förskola, fyra portaler
 • Strandens förskola, fyra portaler
 • Ny förskola på Sandenområdet, åtta portaler, under planering för kommande projektering
 • Kristallkulan, sju portaler
 • Perbackens förskola, två portaler
 • Fagernäs förskola, fem portaler
 • Nybyggnad i Trångfors med sex portaler, beräknas stå klar hösten 2023. Trångfors, Hamptjärnmoran och Heden förskola avvecklas hösten 2023
 • Tallbackens förskola, fyra portaler
 • Lunda förskola, åtta portaler 
 • Örtavallens förskola, fyra portaler, under planering för kommande renovering
 • Mumindalens förskola (Unbyn), två portaler
 • Bredåkers förskola (Södra Bredåker), tre portaler
 • Gunnarsbyns förskola (Gunnarsbyn), en portal

Lediga jobb

  Spontanansökan

  Jobbansökan förskola

  Förskolans uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn. Arbetet sker i enlighet med 1998 års läroplan för förskolan. Leken, grunden för utveckling och lärande, är ett dominerande inslag i verksamheten. Vår förskolepersonal arbetar under tystnadsplikt enligt Sekretesslagen. Vid misstanke om att barn far illa har vår personal anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen.

  Arbete mot kränkande behandling

  Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan. På Bodens förskolor är det nolltolerans.

  Inflytande och delaktighet

  Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktighet t.ex. dagliga positiva dialoger med våra anställa och delaktighet i Verksamhetsråd.

  Föräldrar till barn i förskolan upplever att de har inflytande över verksamheten.

  Vi erbjuder dig som vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år om ditt barn.

  Livslångt lärande

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande som är lustfyllt, tryggt och lärorikt. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet med en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

  Säker miljö

  Barn i våra förskolor har en säker inomhus- och utomhusmiljö.