Ansökan om bygglov

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

När du ansöker om bygglov (se Dina länkar nedan) eller gör en anmälan måste du lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra. I normalfallet behöver du skicka in ansökan/anmälan, ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden.

Dina länkar

 • Exempel på ritningar
 • Bygglovsprocessen
 • Förhandsbesked
 • Avgifter bygglov

Ritningar

Vad är en situationsplan? Vad ska en planritning visa och vad innebär det att en ritning är fackmannamässigt utförd?

Vad innebär fackmanna­mässiga ritningar?

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med.

Alla ritningar ska innehålla:

 • information om vad de föreställer
 • fastighetsbeteckning
 • skala och skalstock (ett måttsatt streck som visar skalan)
 • upprättat och eventuellt reviderat datum

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Varför är kraven så höga?

Att vi ställer höga krav på ritningarna beror bland annat på att:

 • risken för fel och missförstånd minskar
 • även ovana personer ska kunna förstå dem
 • ritningarna ska kunna arkiveras
 • handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning

Skicka in ansökan/anmälan

I dagsläget kan du skicka in dina handlingar till oss via vanlig post till: Miljö- och byggenheten, 961 86 Boden eller via e-post: mob@boden.se. E-tjänster är under uppbyggnad och publiceras inom kort.

Blanketter hittar du under Dina pdf-filer ovan.

Relaterat innehåll
Sophämtning
Sortera för återvinning  Alla förpackningar av plast, både hård- och mjukplast, papper, glas och metall ska sorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. I&nb…
6650
1. Köp tomt För att boka en ledig småhustomt i Bodens kommun använder du vår e-tjänst ”köp tomt”. Du kan bara boka en 1 tomt per hushåll, det kostar 5 000 kronor i bokningsavgift och allt du b…