Jobba inom vård och omsorg

Jobba inom vård och omsorg

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd. Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden.

15 000 i bonus

Var med och ge dem i behov av stöd en riktigt bra sommar! Vi söker ett antal semestervikarier till Socialförvaltningen i sommar. Kom och jobba med oss! Vi erbjuder dig en sommarbonus på 15 000 kr.

Jobba på Socialförvaltningen

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, till exempel en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

Lediga jobb

 • Kvalitetsledare till Vård och assistans

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla arbetet inom verksamheten vad avser följande: Processtöd för aktiviteterna inom verksamheten och dess arbetsgrupper ex utbildningsinsatser, projekt, omvärldsanalys samt metodutveckling Bevakar forskning och utveckling inom området. Samverka med andra grupper och organisationer inom Kommunen. Kontinuerligt och fortlöpande samarbete och dialog med ansvarig verksamhetschef, enhetschefer och medarbetare inom legitimerade […]

 • Undersköterska, utb vårdbiträde, aspirant till Svedjebacka

  Svedjebacka söker två medarbetare - en tjänst innebär att du är stationerad på en avdelning (lag 1) och den andra är en resurstjänst som innebär att arbeta på hela huset. Välkommen med din ansökan! Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar […]

 • Undersköterska till Garnis Korttidsboende

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Som undersköterska ingår du i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.

 • Undersköterskor, utb vårdbiträden, aspiranter hemtjänst

  Hemtjänstens bilgrupper söker elva nya medarbetare. Välkommen med din ansökan! Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Semestervikarier fysioterapeuter till Hemsjukvården

  Vi söker ett antal fysioterapeuter som kan arbeta som semestervikarier i Hemsjukvården i sommar. sammanhängande veckor så erbjuder vi en sommarbonus. Som fysioterapeut i Hemsjukvården arbetar du i team tillsammans med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och […]

 • Undersköterska, utb vårdbiträde el aspirant till Personalpoolen

  Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.

 • Undersköterskor, vårdbiträden, aspiranter som gillar att jobba kväll

  Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker 8 nya medarbetare. Vi söker dig som gillar att ha lediga förmiddagar och jobba eftermiddag och kväll. Dessa tjänster har endast kvällar på sitt schema men vi arbetar med påverkansbara scheman, vilket innebär att du får lämna in önskemål kring ditt schema. Dina arbetsuppgifter är att hjälpa personer i behov av stöd och hjälp i deras hem. Det kan bland annat handla om att hjälpa till med av- och påklädning, iordningställa måltid och […]

 • Semestervikarier Arbets-o fysioterapeuter till Äldreboende

  Vi söker semestervikarier till äldreboende i sommar. Vi söker både arbets- och fysioterapeuter. Om du jobbar i åtta sammanhängande veckor så erbjuder vi en sommarbonus. Som arbets-eller fysioterapeut på äldreboende arbetar du i team tillsammans med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. […]

 • Arbetsterapeut till Erikslunden

  Som arbetsterapeut på Erikslundens demensboende arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, […]

 • Undersköterskor till Erikslundens demensboende

  Vi söker tre undersköterskor till Erikslundens demensboende. Tjänsten är tills vidare heltid med schemalagd arbetstid dag, kvällar och helger. Vi vill att alla som bor hos oss ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande utifrån sina egna förutsättningar. Därför utgår det vi gör från varje boendes behov och önskemål. I vårt arbete ger vi omvårdnad, social omsorg och skapar känsla av livskvalitet. Vi sprider glädje, värme och omtanke. Välkommen med din […]

 • Semestervikarier Arbetsterapeuter till Hemsjukvården

  Som arbetsterapeut i Hemsjukvården arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer samt biståndsenheten utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, […]

 • Korttidsvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent, Personlig assistent eller Aspirant. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten […]

 • Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Som […]

 • Sommarvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer […]

 • Korttidsvikarier till Personlig assistans

  Som personlig assistent jobbar du nära brukaren i dennes hem. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov brukaren har. Det kan vara hjälp med allt från personlig hygien och omvårdnad till att följa med brukaren på olika aktiviteter. Arbetstiden är schemalagd dag, kvällar, nätter och helger.

Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

Arbetstid

I Bodens kommun finns möjlighet till flexibla arbetstider inom flera verksamheter. Du som medarbetare har då inom vissa givna ramar möjlighet att bestämma över arbetstiden när verksamheten tillåter.

Semester

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semester­dagar.

Möjlighet till fler lediga dagar

Som medarbetare har du möjlighet att ansöka om att växla semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Det kan generera 5 – 6 dagar/år beroende på ålder.

Hälsa och friskvård

Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. Varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och andra aktiviteter.

Bodens kommun har avtal med en företagshälsa som tillsammans med arbetsgivaren jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Alla medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där är det gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

I samarbetet med företagshälsan genomförs även förebyggande insatser till prioriterade grupper. Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

Kompetensutveckling

I medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare kartläggs behovet av utbildning och kompetensutveckling. Varje medarbetare har rätt till en plan för sin kompetensutveckling.

För chefer finns grundläggande interna utbildningar och informationstillfällen. Det arrangeras även kommungemensamma chefsfrukostar och alla nya chefer får möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Studera med ersättning

Socialförvaltningen i Bodens kommun har tre lokala kollektivavtal som erbjuder tillsvidareanställda medarbetare inom socialförvaltningen att ansöka om att få studera med ersättning från arbetsgivaren.

 • Tillsvidareanställda medarbetare kan ansöka om att studera till socionom.
 • Tillsvidareanställda undersköterskor till sjuksköterska.
 • Tillsvidareanställda sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska). 

För övrigt, erbjuder även socialförvaltningen tillsvidareanställda vårdare och vårdbiträden möjligheten att ansöka om att få studera till undersköterska med ersättning (ej kollektivavtalsbundet).

Försäkringar

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Introduktion

Alla nya medarbetare blir inbjudna till en introduktionsdag för att lära känna kommunen. Nya chefer blir även inbjuden till en särskild dag för chefsintroduktion i kommunen samt ett antal utbildningar. För nya rektorer och förskolechefer finns också ett omfattande chefsintroduktionsprogram på förvaltningen.

Individuell lönesättning

Lönen för dig som medarbetare i Bodens kommun är individuell och differentierad. Det ska finnas ett samband mellan prestation och kvaliteten på utfört arbete och löneutveckling. Bodens kommun har gemensamma lönekriterier vilka är resultat, kompetens och engagemang. Lönekriterierna är stöd för att utvärdera arbetsinsats, prestation och måluppfyllelse för det gångna året.

Föräldraledighet

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du förlängd rättighet och kan vara föräldraledig på deltid max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande.

Föräldrapenningtillägg

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget som man har rätt till i 180 dagar börjar utbetalas när du varit anställd minst 1 ett år. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader.

Möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag

Bodens kommun ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempelvis har du rätt till ledighet för enskild angelägenhet. Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du även rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Pension

Som medarbetare i Bodens kommun har du tjänstepension. Arbetsgivaren betalar bland annat in en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensionsförvaltare du väljer. Beroende på inkomstnivå kan högre procent betalas in.

Bodens kommun erbjuder personlig information om pensions- och försäkringsfrågor.

Möjlighet till högre pension

Som medarbetare har du möjlighet att spara extra pengar till pension genom bruttolöneavdrag. Det innebär att du växlar en del av din bruttolön till placering i en pensionsförsäkring.

Sjuklön

Om du som medarbetare i Bodens kommun blir sjuk får du sjuklön motsvarande 10 % av lönen från dag 15 för att minska bortfallet i inkomst. Sjuklönen kan betalas längst för tid till och med kalenderdag 90.