Växa tillsammans II

Växa tillsammans II​

Det finns ett stort bostadsbehov utanför tätort i både Boden och Luleå kommun och bristen förväntas bara öka i och med inflyttningen kopplad till den pågående gröna samhällsomställningen. Det problemet ska detta projekt bidra till att lösa. 

Två kvinnor framför ett gammalt stort hus med flagnad färg på väggarna. Blå himmel.
Växa tillsammans II bygger på en förstudie i ett föregående projekt, där 550 ödehus identifierades i Råne och Vitå älvdal. Projektets syfte var att aktivera så många som möjligt av ödehusen, och därigenom skapa förbättrade förutsättningar för inflyttning till Bodens och Luleå kommun, framförallt utanför tätorten. Projektet har bland annat tagit kontakt med ägarna av husen, anordnat workshops och aktiviteter i det aktuella området och arbetat med att öka inflyttningen i de bägge deltagande kommunerna. 

Läs mer om området

Gunnarsbyn är en mindre ort, belägen ca fyra mil norr om Boden invid Råne älv. Tillsammans med Sörbyn ingår samhället i en vidare gemenskap med bland andra Överstbyn och Lassbyn. Bygemenskapen tar sig bland annat uttryck i Råek – Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening, som verkar för att stärka och utveckla bygden. Föreningen driver exempelvis Servicepunkt, secondhandbutik och återvinningscentral.