Bodens kommun

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Vi söker personal inom

Hälsa- och sjukvård

Arbetsterapeuter /Fysioterapeuter och sjukgymnaster /Grundutbildade sjuksköterskor /Psykologer /Skolsköterskor /Skötare /Undersköterskor, hemtjänst, äldreboende m.fl. /Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagning /Vårdbiträden /Övrig vård- och omsorgspersonal

Pedagogiskt arbete

Fritidspedagoger / Förskollärare / Grundskollärare / Gymnasielärare / Lärare i yrkesämnen / Speciallärare och specialpedagoger m.fl.

Socialt arbete

Barnskötare / Kuratorer / Personliga assistenter / Vårdare, boendestödjare

Om oss

Bransch

Myndighet

Antal anställda

2500

Arbetstider

Skiftgång / Flexibla arbetstider / Dagtid / Kvällstid / Nattarbete / Behovsstyrt / Jour

Kontakt

Vi söker personal inom

Hälsa- och sjukvård

ArbetsterapeuterFysioterapeuter och sjukgymnasterGrundutbildade sjuksköterskorPsykologerSkolsköterskorSkötareUndersköterskor, hemtjänst, äldreboende m.fl.Undersköterskor, vård- o specialavd o mottagningVårdbiträdenÖvrig vård- och omsorgspersonal

Pedagogiskt arbete

FritidspedagogerFörskollärareGrundskollärareGymnasielärareLärare i yrkesämnenSpeciallärare och specialpedagoger m.fl.

Socialt arbete

BarnskötareKuratorerPersonliga assistenterVårdare, boendestödjare

Om oss

Bransch

Myndighet

Antal anställda

2500

Arbetstider

SkiftgångFlexibla arbetstiderDagtidKvällstidNattarbeteBehovsstyrtJour

Kontakt

Om arbetsgivaren

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter.

Erbjudande

Arbetstid
I Bodens kommun finns möjlighet till flexibla arbetstider inom flera verksamheter. Du som medarbetare har då inom vissa givna ramar möjlighet att bestämma över arbetstiden när verksamheten tillåter.

Semester
Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semester­dagar. Möjlighet till fler lediga dagar Som medarbetare har du möjlighet att ansöka om att växla semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Det kan generera 5 – 6 dagar/år beroende på ålder.

Bostadsområden i närheten
Södra och Norra Bredåker
Bredåkers rötter ringlar sig långt tillbaka men de tidigaste skriftliga källorna härrör från 1500-talet. Själva namnet Bredåker är inte helt klarlagt men kan anspela på platsens karaktär med bred…
Bodträskfors
Bodträskfors har fått sitt namn efter Bodträskån, som med sitt flöde och sin vattensåg (etablerad 1845) var en nyckelfaktor för den framväxande träindustrin. Genom krafter som baron Samuel Gustav Herm…
Liknande arbetsgivare

Det finns tyvärr inga liknande arbetsgivare på flyttatillboden.se i nuläget.