GRK Sverige AB

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Vi söker personal inom

Chefer och verksamhetsledare

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Om oss

Bransch

Bygg och anläggning

Antal anställda

100

Arbetstider

Skiftgång / Flexibla arbetstider / Dagtid / Kvällstid / Nattarbete / Behovsstyrt

Kontakt

Vi söker personal inom

Chefer och verksamhetsledare

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Om oss

Bransch

Bygg och anläggning

Antal anställda

100

Arbetstider

SkiftgångFlexibla arbetstiderDagtidKvällstidNattarbeteBehovsstyrt

Kontakt

Om arbetsgivaren

GRK Sverige AB:s breda tjänsteutbud täcker in alla delområden inom Sveriges infrastrukturbyggande. Vi bygger vägar, spår och broar. GRK behärskar även de mest krävande teknikerna inom infrastrukturområdet och arbetar med entreprenader av alla storlekar och kontraktstyper.

Järnväg tjänsteutbudet täcker projektering och installation av alla tekniska områden inom järnvägsteknik; mark och kanalisation, bana, elkraft, signal och tele. Vi levererar projekt i olika kontraktsformer; huvud- och underleverantör, generalentreprenad, totalentreprenad och alliansmodeller.

Arbetsmiljö och säkerhet är det viktigaste i vår verksamhet. Vårt tjänsteutbud inkluderar också en säkerhetstunnel som enkelt kan monteras och modifieras för att skydda tågtrafik och järnvägsteknik i byggarbetsplatser.

GRK Sverige AB:s verksamhetssystem är certifierat som ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 standarder.

Erbjudande

Friskvårdsbidrag, bonus, kompetensutveckling

Bostadsområden nära jobbet

Bostadsområden nära jobbet

Företag med liknande behov

Företag med liknande behov