Nära kultur

Nära kultur

Boden är en levande kultur- och nöjesstad och vi har nära till upplevelser och uttryck som berikar, berör och utvecklar oss som människor, som samhälle. Det är mycket tack vare de eldsjälar, arrangörer, kulturarbetare och entreprenörer som vågar satsa.

Boden växer och vi står inför en samhälls- och industriomställning utan dess like. Boden ska kliva 20 år framåt i tiden på bara två-tre år och det gäller att växa snabbt, smart och hållbart. Jobben finns, men för att vara en attraktiv plats som människor vill bo och leva på behövs mer. Vi behöver uppleva, känna, uttrycka oss, reflektera och mötas.  Här har kulturen en viktig roll att spela.

Nära kultur överallt 

Pandemin har slagit hårt mot Sveriges kultur- och nöjesliv, och visst har det varit tufft även i Boden. Men här har vi tänkt nytt, ställt om och vågat satsa på trygga upplevelser. Ett exempel är Popupsommar som samlade en stor mängd småskaliga kulturevenemang under ett paraply och möjliggjorde för scenkonst på alla möjliga olika platser under somrarna 2020 och 2021. Det var utomhusteater i Gunnarsbyn, dans på äventyrsbadet Nordpoolen, livemusik på en gård i Harads och mycket, mycket mer. 

För det är viktigt att ha nära till kulturupplevelser överallt i kommunen, såväl i centrum som på landsbygden. Just det har Bodens Riksteaterförening tagit fasta på. I projektet Nära Scenkonst har de under pandemin arrangerat fler föreställningar än någonsin tidigare men i mindre skala, ofta i samverkan med lokala byaföreningar på landsbygden. I Sveriges föreningsvänligaste kommun är ett nära samarbete mellan olika aktörer som föreningsliv, kommun och näringsliv både otroligt viktigt och livgivande.

Jazz, hårdrock, folkmusik, pop, rock, visor, klassiskt, rockabilly, punk och mycket mer. Boden har en stark musikalisk tradition och musiken är i allra högsta grad levande än i dag. Estetiska programmet på Björknäsgymnasiet är välrenommerat och har skolat många stora musiker i olika genrer. I Boden finns en lång rad band, musikgrupper och enskilda musiker vars scenframträdanden är självklara inslag på många evenemang. Under Kulturnatta som brukar anordnas i augusti kan många av de lokala talangerna höras på scenerna i hela centrum. Till Boden Alive bjuds ofta större nationella akter in, liksom till Western Farms festkvällar om somrarna.

Kultur i Närhetslivet

I Boden finns det flera föreningar som arrangerar teater, dans, musik, och biovisningar för både stora och små. 

Muséer 

Havremagasinet Länskonsthall Boden är en stolthet och besöksanledning för orten, en fantastisk historisk byggnad som i dag fylls av tankeväckande samtidskonst från lokala, nationella och internationella konstnärer. Här har också besökarnas kreativa skapande en självklar plats och det anordnas workshops och aktiviteter flera gånger i veckan. Café Pampas på entréplanet används även för livemusik, föreläsningar och som inkluderande mötesplats. 

Den konstintresserade hittar dessutom Galleri 14, muralmålningar och skulpturer i centrum. Det förekommer också popuputställningar med lokala konstnärer i skyltfönster, på caféer och i restauranger.  

Du som har ett intresse för historia ska inte missa Försvarsmuseum och 
Rödbergsfortet som visar upp vårt viktiga försvarsarv och dessutom har tillfälliga utställningar och aktiviteter för hela familjen, exempelvis en uppskattad Legoutställning som brukar visas under läslovet. 

Kulturskolan

Vi strävar efter att ge alla barn och ungdomar möjlighet till ökad kunskap inom de estetiska uttryckssätten och att med kulturen som metod öka självkänslan och självförtroendet.

Bodens Kulturskola erbjuder undervisning i musik, teater/drama och dans. All undervisning i Kulturskolan är avgiftsfri. Den största delen av undervisningen på Kulturskolan sker på dagtid ute på skolorna i Bodens kommun. Väljer du att spela ett instrument eller att ha dans/drama, så finns Kulturskolan ute på din skola.

Vissa kvällar hittar du Kulturskolan på Björknäsgymnasiet, där vi har vår orkesterverksamhet, dans/drama-grupper och kören. 

Kulturutveckling 

2021 har Bodens kommuns kultur- fritids- och ungdomsavdelning arbetat fram ett förslag till ny kulturplan som pekar ut riktningen för kommande kommunala kultursatsningar för åren 2022-2026. Enligt planen vill man öka inkluderingen och samverkan mellan olika instanser för att alla ska kunna delta i kulturlivet, det gäller både upplevelse, deltagande, skapande och inflytande. Här vill kommunen bland annat verka för en central mötesplats för kulturarrangemang och främja mötesplatser för kreativt skapande i hela kommunen. Vidare ska kulturen synliggöras mer, inkluderas tidigare i samhällsbyggnadsprocessen och kulturskapares förutsättningar ska stärkas.

Kulturella och kreativa näringar har utpekats som ett av fem prioriterade tillväxtområden inom näringslivet. Det är alltså en av de näringslivsområden där man ser högst potential till tillväxt och positiv utveckling. Hit räknas bland annat även filmbranschen och datorspelbranschen som är på stark tillväxt med många nya företag och massor av talang på Boden Gamecamp i Sävast.